Pavadinimas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė"

Juridinio asmens kodas: 191221949
Buvęs kodas: 9122194
Teisinė forma: Sodininkų bendrija
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 1
Įregistravimo data: 1991-11-29
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Bendrijos įstatai buvo pakeisti 2013 m. ir 2016 m.  Galiojanti įstatų redakcija  yra nuo 2016-08-31.

a/s  LT677300010002581281
Bankas ,,Swedbank"
Mobilusis telefonas: 8 615 56853
Elektroninio pašto adresas: sbdraugyste@gmail.com
Internetinės svetainės adresas: http//sbdraugyste.yolasite.com
Pašto indeksas: LT-71119

Duomenys mokėjimų pavedimams:

Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr.  LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949


Pranešame, kad 2019-08-28  VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras išnagrinėjęs 2019 m. vykusių Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė" narių susirinkimų protokolus Nr. 16 ir Nr. 17 ir 2019-08-22 prašymą, įregistravo pakeistus duomenis   apie mūsų bendrijos valdybos narius ir valdybos pirmininką (Bendrijos valdybos duomenys yra puslapyje ,,Kontaktai").
Bendrijos tikslai: 

Plėtoti ir puoselėti mėgėjų sodininkystę bei jos tradicijas; įgyvendinti 
bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su sodo 
teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, 
priežiūra ir naudojimu; skatinti bendrijos narių ir sklypus bendrijos 
sodo teritorijoje turinčių asmenų integraciją į bendruomenės 
gyvenimą


STATISTIKA
Plotai: 
Bendras SB ,,Draugystė" teritorijos plotas  - 17,95 ha, iš jo: Savininkų sklypų plotas - 14,62 ha,  vidaus keliai -  2,44 ha,       želdinių    - 0,70 ha,  vandenų  -  0,19 ha, iš valstybės nuomojama žemė - 3,33 ha.
Vidaus keliai:  - apie 3630 m.  vidaus kelių.
Perimetras:         
Šiaurinė pusė  - 342 m;    Rytinė pusė  - 558,7 m., Pietinė pusė  - 325,8 m.,  Vakarinė pusė  - 524 m.,  iš viso perimetras  -   1751 m.      
Sklypų skaičius:  
DRAUGYSTĖS 1 -oji gatvė - 27 sklypai;  DRAUGYSTĖS 2 -oji gatvė - 50 sklypų;     DRAUGYSTĖS 3 -oji gatvė -  59 sklypai; DRAUGYSTĖS 4 -oji gatvė - 49 sklypai; DRAUGYSTĖS 5 -oji gatvė - 25 sklypai. Iš viso  210  sklypų.   

                                          Mus rasite

Draugystes 3 -ioji g. 2
Šakiai 71136