Pranešimas dėl pritarimo (nepritarimo) Šakių vandenvietės apsaugos zonų specialajam planui

Dėl vandentiekio tinklų ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimo mūsų sodininkų bendrijoje

Ar pritariate vandentiekio tinklų ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimui mūsų sodininkų bendrijoje
Kur tiesti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus

Ar sutinkate prisijungti prie centralizuotų vandentiekio it nuotekų surinkimo tinklų