Nuoširdžiai užjaučiame Birutę STAŠINSKIENĘ dėl tėvelio mirties

Bendrijos nariai ir valdyba
2018-11-23
Nuoširdžiai užjaučiame Valentiną Javarskienę dėl sūnaus mirties

Bendrijos nariai ir valdyba
2018-11-27
Kaip nutarta taip ir padaryta !!
    Nemažai sodininkų abejojo ir priekaištavo dėl 2018 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. 15 patvirtinto didesnio nei įprasta tikslinio įnašo - 15 Eur už kiekvieną sklypą. Tačiau kai šiandien pasimatė rezultatas, manome, daugelio rūpestis kur padedami jų pinigai atlėgs, o taip pat dauguma supras, kad toks sprendimas pasiteisino.
     Dėka kantrių ir pareigingų kvartalų seniūnų šiais metais iki rugsėjo pavyko surinkti žymiai daugiau lėšų nei ankstesniais metais (pernai 1590 Eur (panaudota 1172 Eur) , šiemet  surinkta 2490 Eur (išskyrus dar neatsiskaičiusį 5 kvartalą, ten yra ir daugiamečių skolininkų?).  Bet nuoskaudas dėl skolininkų sušvelnino Draugystės 5 g. sklypo Nr. 24 savininkas Jonas, kuris prisidėjo ženklia suma ir todėl į šią gatvę galėjome atvežti dar vieną reisą žvyro.
    Kaip susirinkimo nutarta taip ir padaryta. Bendrijos valdyboje apsvarstę keletą kelių remonto variantų ir įvertinę tiekėjų pasiūlytas žvyro, atvežimo ir išlyginimo kainas, priėmėme sprendimą pasirinkti vieną darbų vykdytoją, kuris už priimtiniausią kainą su savo technika kompleksiškai atliktų visus  kelių žvyravimo ir greideriavimo darbus.
  Spalio 2 d. pagal išankstinį susitarimą su pasirinktu darbų vykdytoju, suorganizavome 10 reisų žvyro  atvežimą (250 tonų)  ant visų penkių gatvių ir išlyginimą greideriu. 
 Dėkojame visiems sodininkams laiku atsiskaičiusiems su bendrija, tikimės skolingieji ims rūpintis ne tik savo bet ir visos bendrijos reikalais ir pilnai atsiskaitys su bendrija.

Nuoširdžiai dėkoju valdybos nariui Algimantui Dailidei už visokeriopą pagalbą, pasiūlymus, darbus su ,,šiūpėle" ir visiems supratingai ir geranoriškai prisidedantiems prie bendrijos gerovės.

Bendrijos pirmininkas         Edmundas Kučiauskas
2018-10-02

DĖMESIO !!!

   Pagal nustatytą tvarką iki rugpjūčio 1 d. su bendrija atsiskaitė 1, 2, 3, 4, 7 kvartalų sodininkai. 
Dar ne visi sodininkai atsiskaitė 5, 6, ir 8 kvartaluose.
Todėl prašytume neatsiskaičiusius nedelsti ir rasti būdus  pilnai atsiskaityti su bendrija  (internetu, susitarus telefonu pas seniūnus, pas pirmininką) !!!

    Visiems sklypams = 15 Eur

Dėkojame visiems sodininkams už supratingumą ir atsiskaitymą laiku ! 
Labai dėkojame kvartalų seniūnams už jų kantrumą ir bendrijos interesų gynimą bendraujant su sodininkais,  taip pat už pastangas, atsakingumą, aukojamą laiką renkant mokesčius.
               
Bendrijos valdyba           2018-08-08

Su mirtinai pavojingais augalais į kovą stojo gyventojai

Straipsnis laikraštyje Draugas 
2018-07-19
Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Nuotr. Jau keleri metai su Sosnovskio barščiais kovoja sodų bendrijos „Draugystė“ gyventojas Feliksas Šipaila – šias piktžoles kapoja, iškasa, baimindamasis, kad jos neįsiveistų jo sklype.

Sosnovskio barščiai priskirti prie agresyvių invazinių rūšių augalų. Jų draugija nėra patenkinti Šakių sodų bendrijos „Draugystė“ gyventojai. Jau keleri metai greta esančiame apleistame žemės plote veši ne tik usnys, bet ir pavojingi Sosnovskio barščiai. Kalbinti bendrijos gyventojai teigė, kad valdžia tą žemės plotą jau seniai užmiršusi, arčiausiai gyvenantys žmonės patys naikina šiuos augalus.

Tinkama aplinka
Šalia sodų bendrijos „Draugystė“ esantis apleistas žemės plotas – gera augavietė Sosnovskio barščiams. Šalia jų šiuo metu veši dar usnys ir kitos piktžolės. Tačiau Sosnovskio barščiai čia užgožę visus augalus, gerokai praaugę žmogaus ūgį. Pasak specialistų, šis augalas gali apnuodyti žmogaus kvėpavimo organus, eteriniai aliejai sukelia nudegimus. Labiausiai Sosnovskio barščiai pavojingi birželio-liepos mėnesiais, kai žydi. Be to, jie subrandina tūkstančius lengvai platinamų sėklų. Dėl to sodų bendrijos gyventojai itin sunerimę.
Valstybinėje žemėje – betvarkė
Apie tokią pavojingų augalų kaimynystę teiraujamės sodų bendrijos „Draugystė“ pirmininko Edmundo Kučiausko. Jis patikino, kad sodų bendrijos gyventojai apsipjauna savo teritorijas, tvarko sodų bendrijos teritorijos pakraščius, aplinką apie tvenkinius. 
„Seniūnijos darbininkai Siesarties pakrantes dar nušienauja, tačiau dirbančių šiame apleistame plote nesu jų matęs. Jis lieka lyg niekieno. Mes ten rankų kišti negalim, juk valstybinė žemė“, – kalbėjo E. Kučiauskas. 
Ši apleista teritorija ribojasi ir su garažų savininkų bendrijos „Žibintas“ (Papartynų g.) teritorija. Jos pirmininkas Algimantas Giedraitis aprodydamas teritoriją kalbėjo, kad už bendrijos teritorijos prasideda tikras šabakštynas: visur priaugę krūmų, pilamos įvairios šiukšlės, jis pasakojo, kad vienais metais šioje teritorijoje buvo padegtos šakos, laimei, gaisras neišplito. 
„Niekas šiame plote niekada nesitvarkė. Vieni usnynai ir krūmynai, manau, kad seniūnija turėtų rūpintis ir čia tvarkytis“, – svarstė A. Giedraitis.
Kovoja gyventojai
Arčiausiai apleistos aplinkos, kur auga Sosnovskio barščiai, sodų bendrijos gyventojas Feliksas Šipaila pasakojo, kad pernai su kaimynu patys kastuvais kapojo šiuos invazinius augalus. Anot jo, šios piktžolės iki galo nepavyksta jiems išnaikinti. Šiemet vėl priaugo, jie baiminasi, kad jau greit subręsiančios Sosnovskio barsčių sėklos gali pasklisti po jų sodą ir kitąmet sudygti. F. Šipaila pasakojo, kad, nukirtę piktžolę, ant augalo kelmo pylė net druskos. 
„Per kelerius metus ant tvenkinio kranto augusius kelis Sosnovskio barščių krūmus išnaikinom, kapojom augalus, kitus su šaknimis iškasėm. Pernai pabandėm ir likusiame plote dar išnaikinti. Užsimovėm gumines pirštines, su kaimynu Anatolijumi visą plotą iškapojom. Kaimyno visos rankos pūslėtos buvo. Šiemet vėl priaugo“, – kalbėjo F. Šipaila. 
Anot pašnekovo, apie šią problemą žino visi, tik niekas jos nesprendžia. Jis įsitikinęs, kad reikia Sosnovskio barščius šiuo metu naikinti, kol sėklos neišbyrėjo. 
Nieko nelaukęs iškirto
Po mūsų pokalbio, jau kitą dieną, F. Šipaila, nelaukdamas niekieno pagalbos, pasigalando kastuvą ir minėtame plote (Draugystės 1-oji g.) Sosnovskio barščius iškirto. Žmogus teigė, kad bent piktžolės šiemet neišbarstys sėklų.
Pasiteiravus Šakių seniūnijos seniūno Daliaus Jasevičiaus, ar jis žino, kad minėtas plotas yra toks apleistas, šis patikino, kad seniūnijos darbuotoją siuntė ir šis Sosnovskio barščius prieš porą savaičių kirto Šermukšnių gatvėje. 
„Čia yra vienas bendras didelis sklypas, prasidedantis nuo Siesarties, palei Šermukšnių gatvę. Siuntėm ten darbininką, pasižiūrėsiu artimiausiu metu, kiek iškirsta tų piktžolių. Šiuo metu tikrai negaliu pasakyti, kur ten kas yra“, – teigė seniūnas.

DĖMESIO !!!

   Iki rugpjūčio 1 d. sumokėkime mokesčius už 2018 metus !!!

    Visiems sklypams = 15 Eur

        Sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  narių susirinkimas  (2018 m. gegužės 28 d., protokolas Nr. 15) patvirtino metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir nustatė tokius mokesčius, jų dydžius  ir mokėjimo tvarką 2018 m.:

Visiems sklypų savininkams už kiekvieną sklypą mokesčių ir tikslinių įnašų suma = 15 Eur

Vienkartinis įnašas 145 Eur - statantiems namus, jei sugadinami keliai ar padaroma kt. žala.
 
Mokestis šiais metais šiek tiek didesnis, nes Bendrijos narių susirinkimas nutarė surinkti daugiau lėšų ir beveik visas skirti kelių gerinimui nes:
         susirinkimas svarstė Kelių remonto ir drenažo įrengimo sąmatas. Sąmatose apskaičiuota, kad rimtesniam kelių remontui (vidutinis žvyravimas, greideriavimas) lėšų poreikis kiekvienai gatvei yra nuo 2983 € iki 3268 €, todėl vieno sklypo tikslinis įnašas būtų apie 60 €. Kadangi per metus tokius įnašus surinkti dauguma nesutinka, o už pasiūlytą pirmą variantą - 30  mokestį balsavo tik trečdalis susirinkimo dalyvių, todėl  daugumos balsais patvirtintas antras variantas – kad kiekvieno sklypo savininko įnašas per metus būtų 15 €, įnašus rinkti įprasta tvarka, o atskiros gatvės remontui skirti tiek lėšų kiek toje gatvėje iš sklypų savininkų bus surinkta tikslinių įnašų. Jeigu savininkai prisidėtų didesniais tiksliniais įnašais, kelių remontui skirtume atitinkamai daugiau lėšų. 
        Drenažo įrengimui iš Draugystės 3 -ios g. lėšų poreikis sąmatoje yra 1200 €, tačiau susirinkimas nepritarė siūlymui tam naudoti bendrijos lėšas, todėl drenažo įrengimo darbai bus vykdomi jeigu suinteresuotų sklypų savininkai atskirai surinks papildomus tikslinius įnašus.  
Prašytume laikytis Bendrijoje nustatytos tvarkos, laiku pjauti žolę, nešiukšlinti. Už aplinkos apie atliekų konteinerius ir kitur tvarkymą praėjusiais metais sunaudota 215 Eur. Todėl šiais metais keliams bus skirta 215 Eur mažiau. Nustatyti, kad žaliąsias atliekas sodininkai privalo tvarkyti patys – kompostuoti, šakas išvežti į žaliųjų atliekų priėmimo punktą (prie Zyplių).   
Tikimės savininkų supratingumo, solidarumo ir mažiau skundų.
         Prašytume pirmenybę teikti atsiskaitymui elektronine bankininkyste pervedant pinigus į Bendrijos sąskaitą banke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr.  LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949).

Mokesčius galima mokėti grynaisiais pinigais kvartalų seniūnams arba bendrijos pirmininkui.
  Mokesčius ir skolas iki 2018-08-01 renka šie įgaliotieji kvartalų seniūnai: 
1 -ojo  -  Pranas Kaminskas, tel. 8 620 46300
2 -ojo -  Janina Juškienė, tel. 8 698 88573
3 -ojo -  Audronė Adomaitienė, tel. 8 682 29608
4 -ojo -  Antanas Merčaitis, tel. 8 689 57481 
5 -ojo -  Ramūnas Liutvinas, tel.  8 675 33471
6 -ojo -  Algimantas Karūnaitis, tel. 8 644 32098; 8 345 53245
7 -ojo -  Dalė Kerutienė, tel. 8 671 27164
8 -ojo  - Romas Matusevičius, tel. 8 60711066

 Dėkojame visiems suprantantiems bendruosius interesus ir laiku atsiskaitantiems su bendrija !
               
Bendrijos valdyba           2018-06-01

BENDRIJOS NARIŲ PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS  !!!

(Jau įvyko)

 

Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių pakartotinį susirinkimą, kuris vyks 2018 m. gegužės 28 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).

DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.

2.     Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3.      Einamieji klausimai.

 Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

 Bendrijos valdyba                                                                     2018-05-12

DĖMESIO !

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas gyventojams, norintiems susitvarkyti prisijungimo prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų dokumentus, jų kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 10 val. UAB ,,Šakių vandenys" lauks inžinierius Andrius Jakštys (tel. 8 610 14741).

● 
Pastebėjus gedimą vandens tiekimo ar nuotekų tinkluose, prašome apie tai pranešti avarinei tarnybai telefonu 60074 arba 862022274. Avarinė tarnyba dirba visą parą.

BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS  !!! 

    Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių eilinį susirinkimą, kuris vyks 2018 m. gegužės 11 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
2. Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3. Einamieji klausimai (vidaus kelių, teritorijos, sklypų, atliekų tvarkymas ir kiti).

Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).
Nesusirinkus kvorumui, bus rengiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės 28 d. 18.00 val. toje pačioje vietoje ir pagal tą pačią darbotvarkę.

Bendrijos valdyba                                                                  
   2018-04-24

Truputį supykusio bendrijos pirmininko ir tvarkingų sodininkų pranešimas
Prašytume tvarkytis savo soduose kaip nurodyta vidaus tvarkos taisyklėse, skelbimuose ir Įstatuose.
Apleistų sklypų savininkams gręsia pranešimas augalų apsaugos inspekcijai, o šiukšlinantiems prie konteinerių ir kitur - bendrijos arba aplinkosaugininkų bauda (nuo 50 iki 600 Eur). 
Kaip manote, kiek gali turėti kantrybės jūsų šiukšlynus už dyką tvarkantis pirmininkas ir vienas kitas pagalbininkas. Taigi, už šakų ir šiukšlynų sutvarkymą šiais metais jau turime sąskaitą už 200 Eur (jaučiame šita suma per metus dar didės, nes šiukšlių vis randame) kuriuos pridėsime prie sekančių metų mokesčių.
Šakas sukrovusiems ne vietoje - perspėjimas ir bauda (kandidatai - 2 g.  sklypų Nr. 28 ir Nr. 30 savininkai ir kai kurie kiti).

Bendrijos pirmininkas
2017-06-13

PRIEŠ
                    PO

Pranešame, kad PAGAL NAUJĄ TVARKĄ, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ DAUGIAU NEBUS (naikinama paslauga), 


KOPMPOSTUOKITE ATLIEKAS SAVO SODE

 ŠAKAS TAIP PAT NEPRIIMAME, REIKIA IŠSIVEŽTI Į ATLIEKŲ AIKŠTELĘ (PRIE LUKŠIŲ) ARBA SUSITVARKYTI SAVO SODE, ARBA BRANGIAI SUSIMOKĖTI UŽ ATVEŽTĄ DIDĮJĮ KONTEINERĮ ARBA UŽ ŠIUKŠLINIMĄ.

KITAS ŠIUKŠLES MESKIME KUR JOMS SKIRTA !

 

ATEIS LAIKAS - ŠIUKŠLINTOJUS IŠSIAIŠKINSIME !


Prašome sodininkų laikytis atliekų tvarkymo taisyklių,  tinkamai rūšiuoti atliekas, palaikyti tvarką prie konteinerių ir nešiukšlinti sodo teritorijoje  (nemeskit kaimynui ar bet ką ir bet kur, manydami kad niekas nemato - teks sutvarkyti arba mokėti baudą) !!!

Ačiū visiems pareigingiems ir besirūpinantiems Bendrijos reikalais!    


Prašome laikytis gyvūnų laikymo ir auginimo taisyklių!

 Sodininkai dažnai piktinasi dėl  šunų ekskrementais  teršiamos aplinkos soduose, gyvūnų laikymo ir auginimo taisyklių nesilaikymo.

         Visiems primename Yra Šakių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d sprendimu Nr.T-90 patvirtintos Gyvūnų globos ir laikymo taisyklės.       

Pagrindinės taisyklių nuostatos: 

1.     Gyvūnų laikytojai privalo garantuoti, kad gyvūnų ir pavojingų šunų auginimas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų, nedarys žalos aplinkai.        

2.  Šunų savininkai, vedžiodami šunis, privalo turėti reikiamas priemones ekskrementams surinkti;  (Aplinkos ministro 2013-06-21 įsakyme Nr. D1-456 nustatyta, kad ekskrementų netvarkymas paliekant juos aplinkoje prilyginamas nepavojingų atliekų išmetimui, o pagal neseniai įsigaliojusią tvarką net ir už patį mažiausią į aplinką išmestų nepavojingų atliekų kiekį pažeidėjas turi sumokėti ne mažiau kaip 500 litų baudą).

3.  Sodininkų bendrijų ir atvirosiose atskirų privačių statinių valdose šunys turi būti pririšti arba uždaryti ne žemesniuose kaip 1,5 m aukščio aptvertuose voljeruose.

4.     Uždaroje savininko valdoje, kur šunys nepririšti, prie įėjimo į valdą (išskyrus namus, butus) turi būti telefonspynė bei pakabintas įspėjamasis ženklas ir užrašas (ženklas − baltas 25 cm kraštinių ilgio trikampis su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis, užrašas − „Palaidas šuo“). Nakties metu šis ženklas turi būti apšviestas.

5.  Viešosiose vietose šunis galima vedžioti tik su pavadėliu ir antsnukiu bei registracijos žetonu, pritvirtintu prie apykaklės. Šunis gali vedžioti asmenys sulaukę 16 metų. Šunis su antsnukiu galima paleisti bėgioti savivaldybės administracijos įrengtose vedžiojimo aikštelėse arba nustatytose tam vietose. Šunys neturi kelti grėsmės praeiviams, esant pašalinių žmonių − pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 m, jeigu viešoje vietoje šalia šunų nėra šeimininkų, gyvūnai laikomi benamiais;

6. Gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytų higienos normų. HN-33-2001 „Akustinis triukšmas“. Ekvivalentinis garso lygis 40 dBA - nuo 7.00 val. iki 23.00 val. ir 30 dBA - nuo 23.00 val. iki 7.00 val.).

         Už šių taisyklių pažeidimus taikoma atsakomybė, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnį (Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą iki 2000 litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo (priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio), remiantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Bendrijos valdyba