BENDRIJOS NARIŲ PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS  !!!

 

Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių pakartotinį susirinkimą, kuris vyks 2018 m. gegužės 28 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).

DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.

2.     Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3.      Einamieji klausimai.

 Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

 Bendrijos valdyba                                                                     2018-05-12

Dėl Ivano Tomaš mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius

Bendrijos nariai ir valdyba
2018-04-29
BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS  !!! 

    Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių eilinį susirinkimą, kuris vyks 2018 m. gegužės 11 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
2. Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3. Einamieji klausimai (vidaus kelių, teritorijos, sklypų, atliekų tvarkymas ir kiti).

Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).
Nesusirinkus kvorumui, bus rengiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės 28 d. 18.00 val. toje pačioje vietoje ir pagal tą pačią darbotvarkę.

Bendrijos valdyba                                                                  
   2018-04-24

________________________________

GERBIAMEJI !


Dėkojame visiems sodininkams laiku (iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.) atsiskaičiusiems su Bendrija. Po priminimų ir pokalbių iki šių dienų atsiskaitė dar keletas sodininkų. Šiuo metu  3, 4, 6, 7 kvartaluose skolingų nėra. 1 kvartale likę  2 ilgamečiai skolininkai, 2  ir 8 kvartale  po vieną skolingąjį (neatsiskaito už keletą metų). 5 kvartale turime penkis sodininkus, kurie jau kelintus metus augina ne tik daržoves bet ir savo skolas.  

Iš viso bendrijoje šiuo metu likę 9 neatsiskaitę su bendrija.   
Nuo gegužės 1 d. skelbsime dar neatsiskaičiusiųjų sodininkų sąrašą, teiksime duomenis skolų išieškojimo įmonei.

Būtume  dėkingi jeigu skolingieji rastumėte būdą atsiskaityti  su Bendrija (susirasti seniūną, pirmininką, sumokėti internetu ir pan.)
   Mokesčius sumokėti taip pat galima tiesiogiai Bendrijos pirmininkui (tel. 8 615 56853) iš anksto susitarus dėl mokėjimo laiko ir vietos  arba pervesti pinigus į Bendrijos  sąskaitą Swedbanke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr. LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949). Mokant būtina nurodyti savo sklypo adresą arba unikalų numerį. 


Visiems sodininkams linkime sėkmingų, derlingų metų.

Bendrijos valdyba
2018-04-24

DĖMESIO !

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas gyventojams, norintiems susitvarkyti prisijungimo prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų dokumentus, jų kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 10 val. UAB ,,Šakių vandenys" lauks inžinierius Andrius Jakštys (tel. 8 610 14741).

● 
Pastebėjus gedimą vandens tiekimo ar nuotekų tinkluose, prašome apie tai pranešti avarinei tarnybai telefonu 60074 arba 862022274. Avarinė tarnyba dirba visą parą.

Truputį supykusio bendrijos pirmininko ir tvarkingų sodininkų pranešimas
Prašytume tvarkytis savo soduose kaip nurodyta vidaus tvarkos taisyklėse, skelbimuose ir Įstatuose.
Apleistų sklypų savininkams gręsia pranešimas augalų apsaugos inspekcijai, o šiukšlinantiems prie konteinerių ir kitur - bendrijos arba aplinkosaugininkų bauda (nuo 50 iki 600 Eur). 
Kaip manote, kiek gali turėti kantrybės jūsų šiukšlynus už dyką tvarkantis pirmininkas ir vienas kitas pagalbininkas. Taigi, už šakų ir šiukšlynų sutvarkymą šiais metais jau turime sąskaitą už 200 Eur (jaučiame šita suma per metus dar didės, nes šiukšlių vis randame) kuriuos pridėsime prie sekančių metų mokesčių.
Šakas sukrovusiems ne vietoje - perspėjimas ir bauda (kandidatai - 2 g.  sklypų Nr. 28 ir Nr. 30 savininkai ir kai kurie kiti).

Bendrijos pirmininkas
2017-06-13

PRIEŠ
                    PO

DĖMESIO !!!

   Iki rugpjūčio 1 d. sumokėkime mokesčius už 2017 metus !!!

    8 arai = 10 Eur, 4 arai =5 Eur

        Sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  narių susirinkimas  (2017 m. gegužės 22 d., protokolas Nr. 13) patvirtino tokius mokesčius, jų dydžius  ir mokėjimo tvarką 2017 m.
    Nario mokestis = 1 Eur, o tikslinis įnašas (visiems vienodas) = 1,125  Eur už arą. 

   Vienkartinis įnašas 145 Eur - statantiems namus, jei sugadinami keliai ar padaroma kt. žala.
   Atliekų tvarkymo mokestis  – Jeigu šiais metais bus perkama paslauga dideliais konteineriais išvežti šakas ir žaliąsias atliekas, patirtas išlaidas dalinsime kiekvienam sodininkui proporcingai ir kitais metais pridėsime kaip papildomą įmoką už atliekų tvarkymą.

Ne bendrijos nariams patvirtinta mokesčių suma tokia pati = 10 Eur arba 5 Eur.


Prašytume pirmenybę teikti atsiskaitymui elektronine bankininkyste pervedant pinigus į Bendrijos sąskaitą banke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos 
Nr.  LT677300010002581281gavėjo kodas 191221949). 

Mokant būtina nurodyti savo sklypo adresą arba unikalų numerį. 

 

    Iki 2017-08-01 mokesčius ir skolas galima mokėti grynaisiais pinigais šiems kvartalų seniūnams

1 -ojo  -  Pranas Kaminskas, tel. 8 620 46300

2 -ojo -  Janina Juškienė, tel. 8 698 88573

3 -ojo -  Audronė Adomaitienė, tel. 8 682 29608

4 -ojo -  Antanas Merčaitis, tel. 8 689 57481 

5 -ojo -  Ramūnas Liutvinas, tel.  8 675 33471

6 -ojo -  Algimantas Karūnaitis, tel. 8 644 32098; 8 345 53245

 7 -ojo -  Dalė Kerutienė, tel. 8 671 27164

8 -ojo  - Romas Matusevičius, tel. 8 60711066

    Dėl svarbių asmeninių priežasčių, mokesčius sumokėti galima tiesiogiai Bendrijos pirmininkui (tel. 8 615 56853 ) iš anksto susitarus dėl mokėjimo laiko ir vietos.

   Po 2017 m. rugpjūčio 1 d.  nesumokėjusiems mokesčių, bus skaičiuojami delspinigiai 0,03% nuo bendros mokėjimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Prireikus, skoloms išieškoti bus imamasi atitinkamų teisnių priemonių. Išlaidos susijusios su skolų išieškojimu, išieškomos iš skolininkų. Skolininkų Bendrijai sąrašai gali būti skelbiami viešai; Nenumatyti jokių išimčių dėl galimybių nemokėti mokesčių , išskyrus galimybę mokėti dalimis.

 Dėkojame visiems, laiku mokantiems mokesčius !        

Bendrijos valdyba           2017-05-23

NEŠIUKŠLINK !!!

Pranešame, kad PAGAL NAUJĄ TVARKĄ, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ DAUGIAU NEBUS (naikinama paslauga), 


KOPMPOSTUOKITE ATLIEKAS SAVO SODE

 ŠAKAS TAIP PAT NEPRIIMAME, REIKIA IŠSIVEŽTI Į ATLIEKŲ AIKŠTELĘ (PRIE LUKŠIŲ) ARBA SUSITVARKYTI SAVO SODE, ARBA BRANGIAI SUSIMOKĖTI UŽ ATVEŽTĄ DIDĮJĮ KONTEINERĮ ARBA UŽ ŠIUKŠLINIMĄ.

KITAS ŠIUKŠLES MESKIME KUR JOMS SKIRTA !

 

ATEIS LAIKAS - ŠIUKŠLINTOJUS IŠSIAIŠKINSIME !


Prašome sodininkų laikytis atliekų tvarkymo taisyklių,  tinkamai rūšiuoti atliekas, palaikyti tvarką prie konteinerių ir nešiukšlinti sodo teritorijoje  (nemeskit kaimynui ar bet ką ir bet kur, manydami kad niekas nemato - teks sutvarkyti arba mokėti baudą) !!!

SODININKŲ BENDRIJOS ,,DRAUGYSTĖ“
Identifikavimo kodas: 191221949
Įregistruota 1991 m. lapkričio 29 d.
 NARIŲ PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS             
2017-05-22 Nr. 13
Šakiai

 Susirinkimo protokolo kopiją galite gauti paprašę Bendrijos valdybos pirmininką tel. 8 615 56853 arba el. paštu sbdraugyste@gmail.com

BENDRIJOS NARIŲ PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS  !!!


    Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių pakartotinį susirinkimą, kuris vyks
2017 m. gegužės 22 d.  17.30 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).
DARBOTVARKĖ:
1.  Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
2.   Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3.   Einamieji klausimai (vidaus kelių, teritorijos, sklypų, atliekų tvarkymas ir kiti).

 
Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).


Bendrijos valdyba                                                                     2017-05-05

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų bendrijos narę Oną Staugaitienę dėl vyro mirties.  Nuoširdžiai užjaučiame Valentiną ir Vincą Batulevičius dėl sūnaus mirties.  Bendrijos nariai ir valdyba 2017-02-22
Nuoširdžiai užjaučiame mūsų bendrijos narę Oną Staugaitienę dėl vyro mirties.
                                        ..........................................

Nuoširdžiai užjaučiame Valentiną ir Vincą Batulevičius dėl sūnaus mirties.

Bendrijos nariai ir valdyba
2017-02-22

________________________________

GERBIAMEJI !


Dėkojame visiems sodininkams laiku (iki 2016 m. spalio 1 d.) atsiskaičiusiems su Bendrija. Šiuo metu 2, 3, 4, 6, 7 kvartaluose skolingų nėra. 1 kvartale likę  2 ilgamečiai skolininkai, 8 kvartale - 4 neatsiskaitę su bendrija,  iš jų viena sodininkė neatsiskaito už keletą metų. 5 kvartale situacija žymiai pagerėjo, kai kurie likvidavo nemažas sumas įsiskolinimų. keletas sodininkų didesnėmis įmokomis prisidėjo prie kelio remonto. Tačiau šiame kvartale turime penkis sodininkus, kurie jau kelintus metus augina ne tik daržoves bet ir savo skolas.  Vis dar kantriai laukiame tos dienos kai jie patys panorės atsiskaityti.

Iš viso bendrijoje šiuo metu likę 13 neatsiskaičiusiųjų.   
Nuo balandžio 1 d. skelbsime dar neatsiskaičiusiųjų sodininkų sąrašą, teiksime duomenis skolų išieškojimo įmonei.

Būtume  dėkingi jeigu skolingieji rastumėte būdą atsiskaityti  su Bendrija (susirasti seniūną, pirmininką, sumokėti internetu ir pan.)
   Sumokėti  galime šiems  kvartalų seniūnams 
5 -ojo -  Ramūnui Liutvinui, tel.  8 675 33471
8 - ojo  - Romui Matusevičiui, tel.  8 607 11066
(kitų seniūnų kontaktai - puslapyje KONTAKTAI)
 

Mokesčius sumokėti taip pat galima tiesiogiai Bendrijos pirmininkui (tel. 8 615 56853) iš anksto susitarus dėl mokėjimo laiko ir vietos  arba pervesti pinigus į Bendrijos  sąskaitą Swedbanke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr. LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949). Mokant būtina nurodyti savo sklypo adresą arba unikalų numerį. 


Bendrijos valdyba
2017-02-22SODININKŲ BENDRIJOS ,,DRAUGYSTĖ“
Identifikavimo kodas: 191221949
Įregistruota 1991 m. lapkričio 29 d.
 NARIŲ PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS             
2016-07-04 Nr. 11
Šakiai

 Susirinkimo protokolo kopiją galite gauti paprašę Bendrijos valdybos pirmininką tel. 8 615 56853 arba el. paštu sbdraugyste@gmail.com

Bendrijos įstatų pakeitimai patvirtinti šiame susirinkime - galite susipažinti čia >>>

DĖMESIO !

Čia vaizdelis 5 gatvės keliuko, kurį dar kol buvo nepašalę išklampojo kažkas iš savųjų  (konkretūs kaltininkai dar neprisipažino, bet bus nustatyti) Jie darydami savo darbus, bet nepaisydami kitų padarė žalą sodininkams,  kuriems iki šiol neina tuo keliukui normaliai naudotis. Prašytume atsiliepti tuos ,,geradarius" ir pasistengti kad kelias būtų sutvarkytas. 

Daugiau vaizdelių kaip atrodėme kai buvo  tiesiami vandentiekio ir nuotekų tinklai galite pasižiūrėti čia>>>


Pasiskaitykime .... Rajono spauda informuoja apie nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimą  mūsų bendrijoje.

 2015 m. rugsėjo 15 d. 

Mums pavyko įšokti į europinių lėšų traukinį. Dėkojame Šakių savivaldybei ir Šakių vandenims už tai, kad turime galimybę būti įvardinti kaip Šakių miesto ir bendruomenės dalis, nors kai kas to nepripažįsta, nes dažnai esame traktuojami  kaip atskira respublika“,– teigė Šakių sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas Edmundas Kučiauskas.

Nuotr. Pamatę vykdomus darbus sodų sklypų savininkai pagalvojo, kad galbūt įgyvendinama sena jų svajonė ir yra asfaltuojami keliai. Deja, šio noro išsipildymo dar teks palaukti.

Šiuos žodžius pirmininkas taria ne be reikalo – perėjus lieptelį per Siesartį, pačioje Šakių miesto širdyje esantys „Draugystės“ sodai jau seniai turėjo būti miesto centro dalis, bet kol kas jie gyvuoja kaip atskira, pašaliečiui nepažįstama teritorija: ten dar nėra normalių kelių, iki šiol nebuvo ir vandens bei nuotekų tinklų.

Lėšų pakako ne visoms gatvėms

Vis tik ledai pradėjo judėti, nes Šakiams priklausančiuose „Jaunystės“ ir „Draugystės“ soduose spalio mėnesį turėtų būti baigtas ir priduotas Šakių vandenų ir Šakių savivaldybės vykdytas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros  projektas. „Vandentiekis ir nuotekos – didelė paspirtis. Pagal dabartinį projekto etapą įrengtos vandentiekio ir nuotekų trasos, tik tenka apgailestauti, kad ne visoms gatvėms pakako lėšų – vienoje iš penkių gatvių neturėsime nuotekų tinklo, nors techninės galimybės prisijungti tikriausiai bus ir tiems gyventojams. Kalbu apie Draugystės 5-ąją gatvę“, – sakė E. Kučiauskas.

„Naudodamiesi proga, dėkojame rangovams ,,Jurmelsta“  už nelengvomis sąlygomis sparčiai atliekamus darbus, už supratimą ir geranorišką reagavimą į sklypų savininkų pretenzijas ir pageidavimus“, – kalbėjo E. Kučiauskas.

Jungtis neprivalės

Mėlyni stulpeliai pakelėse žymi vandentiekio atšakas, kad gyventojai galėtų prisijungti prie sistemos. Tai padaryti jie turės savo lėšomis. Jungiantis prie nuotekų tinklų teks prasikasti per kelią. „Bėda šita yra. Projekte ji neišspręsta dėl per siaurų gatvių“, – pasakojo E. Kučiauskas.

Pažymėtina, kad  nors aplinkos reikalavimai ir didėja, kol kas žmonės, kurie yra įsirengę vietinius valymo įrengimus ar šulinius, neprivalo jungtis prie bendrų tinklų. Pripažinus įrengtus tinklus tinkamais naudoti, sodų savininkai, jeigu norės prisijungti prie vandentiekio, turės prisijungti ir prie nuotekų tinklų.

Apvylė keliai

E. Kučiauskas teigia, kad ne visi sklypų savininkai patenkinti iškasinėtais keliais, tačiau dauguma džiaugiasi vykdomu projektu, ypač tie, kurie soduose norės gyventi. „Dauguma žmonių yra už bendrą reikalą, jie solidarūs, prisideda, nori kartu kurti gerovę“, – džiaugėsi pirmininkas.

Nemaža dalis sodų sklypų savininkų pamatę ant kelio pilamą smėlį pamąstė, kad ketinama kloti asfaltą, tačiau, deja, teks nusivilti. „Pagal projektą turėjo būti atstatyta buvusi kelių būklė, bet tai padaryti buvo nelengva, nes viskas iškasiota, todėl pagrindą sutrombavo, pila sluoksnį smėlio ir ant jo bus užpiltas žvyro sluoksnis. Šulinių dangčiai pasislėps po danga“, – pasakojo apie gyventojus suklaidinusius darbus E. Kučiauskas.

Bendrija kelių asfaltavimui lėšų neturi, jų nenumatyta ir savivaldybės biudžete. Kelius kol kas sklypų savininkai tvarkosi savomis lėšomis, nes įstatymiškai traktuojama, jog tai privati sodininkų teritorija. „Per trejus metus suvežta 700 tonų žvyro. Pats žvyras ant kelio neatsigula. Yra požiūris, kad talka yra atgyvena, tačiau reikia dirbti visiems kartu. Reikia atsakomybės, noro ir draugiškumo“, – teigė E. Kučiauskas.

Viltys tolimoje perspektyvoje

Tikėtina, kad gali pasikeisti sodų statusas, nes pamažu jie susilieja su miestų teritorija ir yra apgyvendinti. Šakių miesto bendrojo plano sprendiniuose yra numatyta sodų teritorijų konversija į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritoriją joje numatant būtiniausius infrastruktūros elementus: normalaus pločio gatves, vandentiekį ir kanalizaciją. „Jei taip būtų, bendrijos idėja susilpnėtų ir netektų prasmės“,– svarstė valdybos pirmininkas.

„Tolimoje perspektyvoje sodų keliai gali būti įtraukti į vietinės reikšmės kelių tinklą, atlikus kadastrinius matavimus ir įregistravus į nekilnojamojo turto registrą. Viskas būtų daroma už bendrijos lėšas, vėliau remdamasi teisės aktais savivaldybė tas išlaidas galėtų kompensuoti ar atlyginti. Politikai buvo sukalbę, kad 2016 m. gal bus skirta biudžeto lėšų šioms procedūroms. Kada sodų keliai bus įtraukti į vietinės reikšmės kelių  tinklą, priklauso nuo ilgų procedūrų, einančių nuo viršutinių iki žemutinių institucijų“, – teigė E. Kučiauskas.

Valdybos pirmininkas sodą „Draugystėje“ įsigijo 2002 m. „Tik savaitgaliais ten dirbau. Pirmininku tapau, kai 2012  m. mane išrinko bendrijos narių susirinkime.Daug metų svajojau ir pats apsigyventi soduose, bet nebuvo sąlygų. Nuleisdavau rankas, kad nėra komunikacijų“, – pasakojo E. Kučiauskas

Pakalbinta soduose sutikta Teresė pasakojo, kad sklypą čia turi nuo 1964 m. Ji prisimena, kad anksčiau soduose būdavo draudžiamos bet kokios statybos, todėl kuklią priebėgą nuo lietaus vyras susirentė naktį. Kruopščiai prižiūrimame 8 arų sklypelyje moteris darbuojasi, kiek leidžia jėgos. Ji nesitiki, kad darbus pratęs vaikai. „Jie tikrai čia negrįš“, – įsitikinusi moteris.

Iš viso soduose yra 210 sklypų, 185 savininkai, nuolat gyvenančių, kurie turi namus ir moka už atliekų tvarkymą, – apie 17.

SODININKŲ DĖMESIUI !

 ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ DIDELIŲ KONTEINERIŲ NEMOKAMAI JAU NEGAUSIME !

              Pranešame, kad nuo šiol didžiųjų atliekų konteinerių soduose nestatysime, nes Marijampolės atliekų tvarkymo centras mus informavo, kad žaliųjų atliekų priėmimas aikštelėje jau apmokestinamas – kaina 27,37 Eur už toną, plius nuvežimo kaina 1,16 Eur/km.

Pavyzdžiui didžiojo konteinerio talpa yra 10 tonų, todėl jo sutvarkymas kainuotų 278 Eur.

       Konteinerį statytume tik tuo atveju, jeigu bendrijos narių taip būtų nutarta.

Prašome sodininkus tvarkingai naudotis mažaisiais žaliųjų atliekų konteineriais,  (prie Papartynų g. ir pagrindinės sankryžos (miškelio), į juos mesti tik žaliąsias atliekas (lapus, žolę, daržovių, vaisių lupenas ir atliekas, ravėjimo atliekas, puvenas, drožles, gėles).

Draudžiama šiukšlinti, į buitinių atliekų konteinerius pilti žaliąsias atliekas,  šakas, statybos ir griovimo atliekas, chemines medžiagas, skystas atliekas, degančias ar karštas atliekas, želdinių atliekas (yra ir  Vidaus tvarkos taisyklės). 

Prašome sodininkų laikytis atliekų tvarkymo taisyklių,  tinkamai rūšiuoti atliekas, palaikyti tvarką prie konteinerių ir nešiukšlinti sodo teritorijoje  (nemeskit kaimynui ar bet ką ir bet kur, manydami kad niekas nemato - teks sutvarkyti arba mokėti baudą) !!!

 Bendrijos valdyba 2015-05-13

_____________________________________________

                                                  Gerb. Sodininkai !

 maloniai kviečiame skirti 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio mūsų sodininkų bendrijai „Draugystė“,

(paramos gavėjo kodas 191221949)

Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas, nusprendęs per pajamų mokestį suteikti paramą, pasibaigus kalendoriniams metams turi užpildyti bei iki gegužės 1 dienos pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytos formos prašymą (FR0512 versija 02, ,,Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą") .

VMI rekomenduoja deklaracijas ir prašymus teikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu  http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

Visi sodininkai bus dėkingi Jums už paramą mūsų bendrijai ! 

Pridedame prašymo pavyzdį

FR0512.jpg FR0512.jpg
Size : 342.836 Kb
Type : jpg

DĖL PAINIAVOS LAIŠKUOSE

            Pastarosiomis dienomis mūsų sodininkai gauna registruotus laiškus su UAB ,,Eurointegracijos projektai““ pranešimu ir paaiškinimais apie parengtą vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialųjį planą. Sodininkai skambina, aiškinasi, daug kam paini teisinė-kanceliarinė informacija sukėlė neaiškumų ir bereikalingo nerimo.

             Kalbant paprasčiau, pakaktų pasakyti, kad dalis mūsų sodų sklypų patenka į Šakių miesto vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos trečiąją (cheminės taršos apribojimų) juostą,  todėl iš visų rašte paminėtų teisės aktų, sodininkai privalės paisyti tik dviejų ūkinės veiklos  apribojimų, nustatytų šioje juostoje. Joje draudžiama:

1. Statyti mineralinių trąšų, nuodingųjų medžiagų, degalų ir tepalų sandėlius, įrengti nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, sąvartynus.

2. Naudoti chemikalus, kurie gali sąlygoti vandenvietės cheminę taršą. 

 Manome, kad sodininkai nepritariantys specialiajam planui ir nusiuntę planavimo organizatoriui prieštaraujantį raštišką pranešimą, gali nieko nenulemti, o ginčai netenka prasmės, nes Šakių vandenvietė savo vietoje jau seniai stovi ir niekas jos neperkels toliau nuo sodų. Taip pat remdamiesi gautame rašte pateiktomis  įstatyminėmis nuostatomis, galime teigti, kad patvirtinus planą, sodininkai automatiškai privalėsime laikytis minėtų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (ir tie, kurių sodo sklypas jau įregistruotas ir tie kurių bus įregistruotas Nekilnojamojo   turto registre). Savivaldybės specialistai teigia, kad po Specialiojo plano patvirtinimo, pvz. sodininkui norint statyti namą, turės būti atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (jau pastatytiems - nereikės).

              Bendrijos valdyba, atsižvelgdama į daugumos sodininkų nuomonę, (nepritarimą) vis tik pateikė planavimo organizatoriui raštišką pranešimą dėl nepritarimo specialiajam planui, taip pat rekomenduoja sodininkams nerašyti savo raštiškų pranešimų.

Pagarbiai

Bendrijos valdybos pirmininkas
Edmundas Kučiauskas 

                   P. S. savo nuomonę galite pateikti ir skiltyje ,,APKLAUSA"


                                                                                                                                                2014-12-05
Vaismedziu sodinimo ABC.pdf Vaismedziu sodinimo ABC.pdf
Size : 90.374 Kb
Type : pdf

______________________________________________  

AČIŪ VISIEMS PADĖJUSIEMS ŠIOMIS DIENOMIS TVARKYTI KELIUS IR TAKUS (YPAČ NUO SIESARTIES PUSĖS) !!!

    (taip pat ačiū visiems patarėjams, nustebusiems, negalėjusiems, praėjusiems, pasisveikinusiems, palinkėjusiems, užjautusiems ir bambekliams :)

       Prašytume sudalyvauti kitose talkose, nes dar tvarkysime kelius ir patvorius. 

Bendrijos valdyba

2014-09-23


             

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO ir RŪŠIAVIMO

        

         Informuojame, kad mūsų soduose viduryje prie skersinio kelio  jau yra pastatyti papildomi atliekų konteineriai (du - buitinėms atliekoms ir vienas - žalioms atliekoms). Draudžiama keisti jų pastatymo vietas nesuderinus su valdyba. 

(todėl jau įvykdytas bendrijos narių susirinkimo nutarimas dėl papildomų atliekų konteinerių pastatymo mūsų soduose)

        Sutarta, kad konteinerių ištuštinimas papildomai nieko nekainuos tol, kol tvarkingai rūšiuosime atliekas. Kaip ir anksčiau skelbėme -  prireikus galite paprašyti valdybos gauti didelį konteinerį šakoms ir pan. ir sutvarkyti atliekas nemokamai. 

   Ačiū valdybos nariui Linui Širvaičiui suderinusiam su atliekų tvarkytoju šių konteinerių gavimą, pastatymo vietas ir naudojimo sąlygas. 

         

     Prašome sodininkų laikytis atliekų tvarkymo taisyklių,  tinkamai rūšiuoti atliekas, palaikyti tvarką prie konteinerių ir nešiukšlinti sodo teritorijoje  (nedeginkit, nemeskit kaimynui ar bet kur, manydami kad niekas nemato - teks sutvarkyti arba mokėti baudą) !!!


Bendrijos valdyba
2014-06-07


_________________________________________________________

ŠIOMIS DIENOMIS (BIŽELIO 3-4 D.) MŪSŲ SODUOSE TURĖJOM PAVYZDĮ KAIP DAUG RANKŲ DIDELĘ NAŠTĄ PAKELIA.


       AČIŪ VISIEMS SODININKAMS NEGAILĖJUSIEMS SAVO LAIKO IR JĖGŲ, DRAUGIŠKAI  SU ,,ŠIŪPĖLĖMIS" ANT 4 IR 3 GATVĖS DUOBUČIŲ IŠNEŠIOJUSIEMS 28 TONAS ŽVYRO. 

YPAČ NORIM PADĖKOTI MAŽIESIEMS DOMUI IR UGNEI DAUG PADĖJUSIEMS SU SAVO KASTUVIUKAIS, ROMO MATUŠKOS SŪNUI, TAIP PAT:

MARYTEI IR LINUI ŠIRVAIČIAMS, STAUGAIČIAMS, RUDOKAMS, BLIŪDŽIUI, ANIKIEVAMS, URBAIČIUI, MALSKIUI, KRIŠČIŪNUI, GUDAIČIUI (ANTANIUKUI), ASTRAI.

KVIEČIAME IR KITUS SODININKUS NUO KALBŲ PEREITI PRIE DABŲ IR REIKALUI ESANT PRISIDĖTI TALKOMIS IR SAVO GERAIS DARBAIS VISOS BENDRIJOS GEROVEI !!!

(TVARKYSIME IR KITAS GATVES BEI PATVORIUS)

                          Bendrijos valdyba     2014-06-04

Š

Ačiū visiems pareigingiems ir besirūpinantiems Bendrijos reikalais!    

         

GERBIAMI BENDRIJOS NARIAI IR KITI SKLYPŲ SAVININKAI,

            Bendrijos valdyba informuoja, kad Juridinių asmenų registre jau įregistruota Bendrijos valdyba ir nauji Bendrijos įstatai bei kiti duomenys
           Prašytume susipažinti su visais galiojančiais Bendrijos dokumentais ir jais vadovautis 
(talpinami skiltyje ,,DOKUMENTAI").

        Bendrijos valdybos pirmininkas          2013-11-11


Prašome laikytis gyvūnų laikymo ir auginimo taisyklių!

 Sodininkai dažnai piktinasi dėl  šunų ekskrementais  teršiamos aplinkos soduose, gyvūnų laikymo ir auginimo taisyklių nesilaikymo.

         Visiems primename Yra Šakių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d sprendimu Nr.T-90 patvirtintos Gyvūnų globos ir laikymo taisyklės.       

Pagrindinės taisyklių nuostatos: 

1.     Gyvūnų laikytojai privalo garantuoti, kad gyvūnų ir pavojingų šunų auginimas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų, nedarys žalos aplinkai.        

2.  Šunų savininkai, vedžiodami šunis, privalo turėti reikiamas priemones ekskrementams surinkti;  (Aplinkos ministro 2013-06-21 įsakyme Nr. D1-456 nustatyta, kad ekskrementų netvarkymas paliekant juos aplinkoje prilyginamas nepavojingų atliekų išmetimui, o pagal neseniai įsigaliojusią tvarką net ir už patį mažiausią į aplinką išmestų nepavojingų atliekų kiekį pažeidėjas turi sumokėti ne mažiau kaip 500 litų baudą).

3.  Sodininkų bendrijų ir atvirosiose atskirų privačių statinių valdose šunys turi būti pririšti arba uždaryti ne žemesniuose kaip 1,5 m aukščio aptvertuose voljeruose.

4.     Uždaroje savininko valdoje, kur šunys nepririšti, prie įėjimo į valdą (išskyrus namus, butus) turi būti telefonspynė bei pakabintas įspėjamasis ženklas ir užrašas (ženklas − baltas 25 cm kraštinių ilgio trikampis su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis, užrašas − „Palaidas šuo“). Nakties metu šis ženklas turi būti apšviestas.

5.  Viešosiose vietose šunis galima vedžioti tik su pavadėliu ir antsnukiu bei registracijos žetonu, pritvirtintu prie apykaklės. Šunis gali vedžioti asmenys sulaukę 16 metų. Šunis su antsnukiu galima paleisti bėgioti savivaldybės administracijos įrengtose vedžiojimo aikštelėse arba nustatytose tam vietose. Šunys neturi kelti grėsmės praeiviams, esant pašalinių žmonių − pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 m, jeigu viešoje vietoje šalia šunų nėra šeimininkų, gyvūnai laikomi benamiais;

6. Gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytų higienos normų. HN-33-2001 „Akustinis triukšmas“. Ekvivalentinis garso lygis 40 dBA - nuo 7.00 val. iki 23.00 val. ir 30 dBA - nuo 23.00 val. iki 7.00 val.).

         Už šių taisyklių pažeidimus taikoma atsakomybė, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnį (Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą iki 2000 litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo (priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio), remiantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Bendrijos valdyba