Pavadinimas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė"

Juridinio asmens kodas: 191221949
Buvęs kodas: 9122194
Teisinė forma: Sodininkų bendrija
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 1
Įregistravimo data: 1991-11-29
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Bendrijos įstatai buvo pakeisti 2013 m. ir 2016 m.  Galiojanti įstatų redakcija  yra nuo 2016-08-31.
a/s  LT677300010002581281
Bankas ,,Swedbank"
Mobilusis telefonas: 8 615 56853
Elektroninio pašto adresas: sbdraugyste@gmail.com
Internetinės svetainės adresas: http//sbdraugyste.yolasite.com
Pašto indeksas: LT-71119

Duomenys mokėjimų pavedimams:

Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr.  LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949


Pranešame, kad 2019-08-28  VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras išnagrinėjęs 2019 m. vykusių Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė" narių susirinkimų protokolus Nr. 16 ir Nr. 17 ir 2019-08-22 prašymą, įregistravo pakeistus duomenis   apie mūsų bendrijos valdybos narius ir valdybos pirmininką (Bendrijos valdybos duomenys yra puslapyje ,,Kontaktai").

Bendrijos tikslai: 

Plėtoti ir puoselėti mėgėjų sodininkystę bei jos tradicijas; įgyvendinti 
bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su sodo 
teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, 
priežiūra ir naudojimu; skatinti bendrijos narių ir sklypus bendrijos 
sodo teritorijoje turinčių asmenų integraciją į bendruomenės 
gyvenimą

STATISTIKA
Plotai: 
Bendras SB ,,Draugystė" teritorijos plotas  - 17,95 ha, iš jo: Savininkų sklypų plotas - 14,62 ha,  vidaus keliai -  2,44 ha,       želdinių    - 0,70 ha,  vandenų  -  0,19 ha, iš valstybės nuomojama žemė - 3,33 ha.
Vidaus keliai:  - apie 3630 m.  vidaus kelių.
Perimetras:         
Šiaurinė pusė  - 342 m;    Rytinė pusė  - 558,7 m., Pietinė pusė  - 325,8 m.,  Vakarinė pusė  - 524 m.,  iš viso perimetras  -   1751 m.      
Sklypų skaičius:  
DRAUGYSTĖS 1 -oji gatvė - 27 sklypai;  DRAUGYSTĖS 2 -oji gatvė - 50 sklypų;     DRAUGYSTĖS 3 -oji gatvė -  59 sklypai; DRAUGYSTĖS 4 -oji gatvė - 49 sklypai; DRAUGYSTĖS 5 -oji gatvė - 25 sklypai. Iš viso  210  sklypų.   

Mūsų bendriją remiančiųjų žiniai:

Nuo 2022 m. GPM paramą bus galima skirti tik elektroniniu būdu

     Kadangi mūsų bendrija įregistravusi įstatus gavo paramos ir labdaros gavėjo statusą, maloniai prašome paremti Šakių sodininkų bendriją ,,Draugystė" skiriant jai dalį pajamų mokesčio !!!

    

    REKVIZITAI:

    Paramos gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė"

    Juridinio asmens (Paramos gavėjo) kodas: 191221949

     a/s LT677300010002581281

     Bankas: ,,Swedbank" AB

    

      VMI praneša, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. ir vėlesniais metais Prašymas skirti paramą gali būti užpildomas ir teikiamas tik elektroniniu būdu, gyventojų paskirta pajamų mokesčio dalis pasirinktiems gavėjams bus pervedama tik pagal elektroniniu būdu pateiktus Prašymus, paštu atsiųsti ar kitaip pateikti popieriniai Prašymai nebus nagrinėjami.

       Prašymas užpildomas ir pateikiamas prisijungus prie VMI Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (http://deklaravimas.vmi.lt), tiesiogiai portale (realiu laiku), vedlio pagalba, pateikiant jame įprastus duomenis: pajamų mokesčio dalį skiriantį gyventoją, paramos gavėją identifikuojančius duomenis, skiriamą pajamų mokesčio dalį (procentais), laikotarpį, iki kurio ji skiriama, pageidaujant – ir pajamų mokesčio dalies paskirtį. Prašyme įrašytini duomenys yra išvardyti FR0512 formos 05 versijoje.

     Prašymus galima pateikti iki einamojo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) gegužės 1 d., pageidaujant paskirti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. gautų pajamų, - laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gegužės 2 dienos. Gyventojai, turintys pareigą deklaruoti metines pajamas, tai padaryti turi taip pat iki 2022 m. gegužės 2 d. Iki nustatyto termino gyventojui nepateikus metinės pajamų mokesčio deklaracijos, pateiktas Prašymas nenagrinėjamas.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.


Parengta bendrijos valdyboje pagal VMI informaciją

2022-01-03


                                          Mus rasite

Draugystes 3 -ioji g. 2
Šakiai 71136