Dėl Ivano Tomaš mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius

Bendrijos nariai ir valdyba
2018-04-29
BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS  !!! 

    Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių eilinį susirinkimą, kuris vyks 2018 m. gegužės 11 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
2. Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3. Einamieji klausimai (vidaus kelių, teritorijos, sklypų, atliekų tvarkymas ir kiti).

Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).
Nesusirinkus kvorumui, bus rengiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės 28 d. 18.00 val. toje pačioje vietoje ir pagal tą pačią darbotvarkę.

Bendrijos valdyba                                                                  
   2018-04-24

________________________________

GERBIAMEJI !


Dėkojame visiems sodininkams laiku (iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.) atsiskaičiusiems su Bendrija. Po priminimų ir pokalbių iki šių dienų atsiskaitė dar keletas sodininkų. Šiuo metu  3, 4, 6, 7 kvartaluose skolingų nėra. 1 kvartale likę  2 ilgamečiai skolininkai, 2  ir 8 kvartale  po vieną skolingąjį (neatsiskaito už keletą metų). 5 kvartale turime penkis sodininkus, kurie jau kelintus metus augina ne tik daržoves bet ir savo skolas.  

Iš viso bendrijoje šiuo metu likę 9 neatsiskaitę su bendrija.   
Nuo gegužės 1 d. skelbsime dar neatsiskaičiusiųjų sodininkų sąrašą, teiksime duomenis skolų išieškojimo įmonei.

Būtume  dėkingi jeigu skolingieji rastumėte būdą atsiskaityti  su Bendrija (susirasti seniūną, pirmininką, sumokėti internetu ir pan.)
   Mokesčius sumokėti taip pat galima tiesiogiai Bendrijos pirmininkui (tel. 8 615 56853) iš anksto susitarus dėl mokėjimo laiko ir vietos  arba pervesti pinigus į Bendrijos  sąskaitą Swedbanke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr. LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949). Mokant būtina nurodyti savo sklypo adresą arba unikalų numerį. 


Visiems sodininkams linkime sėkmingų, derlingų metų.

Bendrijos valdyba
2018-04-24

DĖMESIO !

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas gyventojams, norintiems susitvarkyti prisijungimo prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų dokumentus, jų kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 10 val. UAB ,,Šakių vandenys" lauks inžinierius Andrius Jakštys (tel. 8 610 14741).

● 
Pastebėjus gedimą vandens tiekimo ar nuotekų tinkluose, prašome apie tai pranešti avarinei tarnybai telefonu 60074 arba 862022274. Avarinė tarnyba dirba visą parą.

Truputį supykusio bendrijos pirmininko ir tvarkingų sodininkų pranešimas
Prašytume tvarkytis savo soduose kaip nurodyta vidaus tvarkos taisyklėse, skelbimuose ir Įstatuose.
Apleistų sklypų savininkams gręsia pranešimas augalų apsaugos inspekcijai, o šiukšlinantiems prie konteinerių ir kitur - bendrijos arba aplinkosaugininkų bauda (nuo 50 iki 600 Eur). 
Kaip manote, kiek gali turėti kantrybės jūsų šiukšlynus už dyką tvarkantis pirmininkas ir vienas kitas pagalbininkas. Taigi, už šakų ir šiukšlynų sutvarkymą šiais metais jau turime sąskaitą už 200 Eur (jaučiame šita suma per metus dar didės, nes šiukšlių vis randame) kuriuos pridėsime prie sekančių metų mokesčių.
Šakas sukrovusiems ne vietoje - perspėjimas ir bauda (kandidatai - 2 g.  sklypų Nr. 28 ir Nr. 30 savininkai ir kai kurie kiti).

Bendrijos pirmininkas
2017-06-13

PRIEŠ
                    PO

DĖMESIO !!!

   Iki rugpjūčio 1 d. sumokėkime mokesčius už 2017metus !!!

    8 arai = 10 Eur, 4 arai =5 Eur

        Sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  narių susirinkimas  (2017 m. gegužės 22 d., protokolas Nr. 13) patvirtino tokius mokesčius, jų dydžius  ir mokėjimo tvarką 2017 m.
    Nario mokestis = 1 Euro tikslinis įnašas (visiems vienodas) 1,125  Eur už arą. 

   Vienkartinis įnašas 145 Eur - statantiems namus, jei sugadinami keliai ar padaroma kt. žala.
   Atliekų tvarkymo mokestis  – Jeigu šiais metais bus perkama paslauga dideliais konteineriais išvežti šakas ir žaliąsias atliekas, patirtas išlaidas dalinsime kiekvienam sodininkui proporcingai ir kitais metais pridėsime kaip papildomą įmoką už atliekų tvarkymą.

Ne bendrijos nariams patvirtinta mokesčių suma tokia pati = 10 Eur arba 5 Eur.


Prašytume pirmenybę teikti atsiskaitymui elektronine bankininkyste pervedant pinigus į Bendrijos sąskaitą banke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos 
Nr.  LT677300010002581281gavėjo kodas 191221949). 

Mokant būtina nurodyti savo sklypo adresą arba unikalų numerį. 

 

    Iki 2017-08-01 mokesčius ir skolas galima mokėti grynaisiais pinigais šiems kvartalų seniūnams

1 -ojo  -  Pranas Kaminskas, tel. 8 620 46300

2 -ojo -  Janina Juškienė, tel. 8 698 88573

3 -ojo -  Audronė Adomaitienė, tel. 8 682 29608

4 -ojo -  Antanas Merčaitis, tel. 8 689 57481 

5 -ojo -  Ramūnas Liutvinas, tel.  8 675 33471

6 -ojo -  Algimantas Karūnaitis, tel. 8 644 32098; 8 345 53245

 7 -ojo -  Dalė Kerutienė, tel. 8 671 27164

8 -ojo  - Romas Matusevičius, tel. 8 60711066

    Dėl svarbių asmeninių priežasčių, mokesčius sumokėti galima tiesiogiai Bendrijos pirmininkui (tel. 8 615 56853 ) iš anksto susitarus dėl mokėjimo laiko ir vietos.

   Po 2017 m. rugpjūčio 1 d.  nesumokėjusiems mokesčių, bus skaičiuojami delspinigiai 0,03% nuo bendros mokėjimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Prireikus, skoloms išieškoti bus imamasi atitinkamų teisnių priemonių. Išlaidos susijusios su skolų išieškojimu, išieškomos iš skolininkų. Skolininkų Bendrijai sąrašai gali būti skelbiami viešai; Nenumatyti jokių išimčių dėl galimybių nemokėti mokesčių , išskyrus galimybę mokėti dalimis.

 Dėkojame visiems, laiku mokantiems mokesčius !        

Bendrijos valdyba           2017-05-23

NEŠIUKŠLINK !!!

Pranešame, kad PAGAL NAUJĄ TVARKĄ, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ DAUGIAU NEBUS (naikinama paslauga), 


KOPMPOSTUOKITE ATLIEKAS SAVO SODE

 ŠAKAS TAIP PAT NEPRIIMAME, REIKIA IŠSIVEŽTI Į ATLIEKŲ AIKŠTELĘ (PRIE LUKŠIŲ) ARBA SUSITVARKYTI SAVO SODE, ARBA BRANGIAI SUSIMOKĖTI UŽ ATVEŽTĄ DIDĮJĮ KONTEINERĮ ARBA UŽ ŠIUKŠLINIMĄ.

KITAS ŠIUKŠLES MESKIME KUR JOMS SKIRTA !

 

ATEIS LAIKAS - ŠIUKŠLINTOJUS IŠSIAIŠKINSIME !


Prašome sodininkų laikytis atliekų tvarkymo taisyklių,  tinkamai rūšiuoti atliekas, palaikyti tvarką prie konteinerių ir nešiukšlinti sodo teritorijoje  (nemeskit kaimynui ar bet ką ir bet kur, manydami kad niekas nemato - teks sutvarkyti arba mokėti baudą) !!!

SODININKŲ BENDRIJOS ,,DRAUGYSTĖ“
Identifikavimo kodas: 191221949
Įregistruota 1991 m. lapkričio 29 d.
 NARIŲ PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS             
2017-05-22 Nr. 13
Šakiai

 Susirinkimo protokolo kopiją galite gauti paprašę Bendrijos valdybos pirmininką tel. 8 615 56853 arba el. paštu sbdraugyste@gmail.com

BENDRIJOS NARIŲ PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS  !!!


    Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių pakartotinį susirinkimą, kuris vyks2017 m. gegužės 22 d.  17.30 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).
DARBOTVARKĖ:
1.  Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
2.   Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3.   Einamieji klausimai (vidaus kelių, teritorijos, sklypų, atliekų tvarkymas ir kiti).

 
Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).


Bendrijos valdyba                                                                     2017-05-05

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų bendrijos narę Oną Staugaitienę dėl vyro mirties.  Nuoširdžiai užjaučiame Valentiną ir Vincą Batulevičius dėl sūnaus mirties.  Bendrijos nariai ir valdyba 2017-02-22
Nuoširdžiai užjaučiame mūsų bendrijos narę Oną Staugaitienę dėl vyro mirties.
                                        ..........................................

Nuoširdžiai užjaučiame Valentiną ir Vincą Batulevičius dėl sūnaus mirties.

Bendrijos nariai ir valdyba
2017-02-22

________________________________

GERBIAMEJI !


Dėkojame visiems sodininkams laiku (iki 2016 m. spalio 1 d.) atsiskaičiusiems su Bendrija. Šiuo metu 2, 3, 4, 6, 7 kvartaluose skolingų nėra. 1 kvartale likę  2 ilgamečiai skolininkai, 8 kvartale - 4 neatsiskaitę su bendrija,  iš jų viena sodininkė neatsiskaito už keletą metų. 5 kvartale situacija žymiai pagerėjo, kai kurie likvidavo nemažas sumas įsiskolinimų. keletas sodininkų didesnėmis įmokomis prisidėjo prie kelio remonto. Tačiau šiame kvartale turime penkis sodininkus, kurie jau kelintus metus augina ne tik daržoves bet ir savo skolas.  Vis dar kantriai laukiame tos dienos kai jie patys panorės atsiskaityti.

Iš viso bendrijoje šiuo metu likę 13 neatsiskaičiusiųjų.   
Nuo balandžio 1 d. skelbsime dar neatsiskaičiusiųjų sodininkų sąrašą, teiksime duomenis skolų išieškojimo įmonei.

Būtume  dėkingi jeigu skolingieji rastumėte būdą atsiskaityti  su Bendrija (susirasti seniūną, pirmininką, sumokėti internetu ir pan.)
   Sumokėti  galime šiems  kvartalų seniūnams 
5 -ojo -  Ramūnui Liutvinui, tel.  8 675 33471
8 - ojo  - Romui Matusevičiui, tel.  8 607 11066
(kitų seniūnų kontaktai - puslapyje KONTAKTAI)
 

Mokesčius sumokėti taip pat galima tiesiogiai Bendrijos pirmininkui (tel. 8 615 56853) iš anksto susitarus dėl mokėjimo laiko ir vietos  arba pervesti pinigus į Bendrijos  sąskaitą Swedbanke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr. LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949). Mokant būtina nurodyti savo sklypo adresą arba unikalų numerį. 


Bendrijos valdyba
2017-02-22SODININKŲ BENDRIJOS ,,DRAUGYSTĖ“
Identifikavimo kodas: 191221949
Įregistruota 1991 m. lapkričio 29 d.
 NARIŲ PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS             
2016-07-04 Nr. 11
Šakiai

 Susirinkimo protokolo kopiją galite gauti paprašę Bendrijos valdybos pirmininką tel. 8 615 56853 arba el. paštu sbdraugyste@gmail.com

Bendrijos įstatų pakeitimai patvirtinti šiame susirinkime - galite susipažinti čia >>>

DĖMESIO !

Čia vaizdelis 5 gatvės keliuko, kurį dar kol buvo nepašalę išklampojo kažkas iš savųjų  (konkretūs kaltininkai dar neprisipažino, bet bus nustatyti) Jie darydami savo darbus, bet nepaisydami kitų padarė žalą sodininkams,  kuriems iki šiol neina tuo keliukui normaliai naudotis. Prašytume atsiliepti tuos ,,geradarius" ir pasistengti kad kelias būtų sutvarkytas. 

Daugiau vaizdelių kaip atrodėme kai buvo  tiesiami vandentiekio ir nuotekų tinklai galite pasižiūrėti čia>>>


Pasiskaitykime .... Rajono spauda informuoja apie nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimą  mūsų bendrijoje.

 2015 m. rugsėjo 15 d. 

Mums pavyko įšokti į europinių lėšų traukinį. Dėkojame Šakių savivaldybei ir Šakių vandenims už tai, kad turime galimybę būti įvardinti kaip Šakių miesto ir bendruomenės dalis, nors kai kas to nepripažįsta, nes dažnai esame traktuojami  kaip atskira respublika“,– teigė Šakių sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas Edmundas Kučiauskas.

Nuotr. Pamatę vykdomus darbus sodų sklypų savininkai pagalvojo, kad galbūt įgyvendinama sena jų svajonė ir yra asfaltuojami keliai. Deja, šio noro išsipildymo dar teks palaukti.

Šiuos žodžius pirmininkas taria ne be reikalo – perėjus lieptelį per Siesartį, pačioje Šakių miesto širdyje esantys „Draugystės“ sodai jau seniai turėjo būti miesto centro dalis, bet kol kas jie gyvuoja kaip atskira, pašaliečiui nepažįstama teritorija: ten dar nėra normalių kelių, iki šiol nebuvo ir vandens bei nuotekų tinklų.

Lėšų pakako ne visoms gatvėms

Vis tik ledai pradėjo judėti, nes Šakiams priklausančiuose „Jaunystės“ ir „Draugystės“ soduose spalio mėnesį turėtų būti baigtas ir priduotas Šakių vandenų ir Šakių savivaldybės vykdytas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros  projektas. „Vandentiekis ir nuotekos – didelė paspirtis. Pagal dabartinį projekto etapą įrengtos vandentiekio ir nuotekų trasos, tik tenka apgailestauti, kad ne visoms gatvėms pakako lėšų – vienoje iš penkių gatvių neturėsime nuotekų tinklo, nors techninės galimybės prisijungti tikriausiai bus ir tiems gyventojams. Kalbu apie Draugystės 5-ąją gatvę“, – sakė E. Kučiauskas.

„Naudodamiesi proga, dėkojame rangovams ,,Jurmelsta“  už nelengvomis sąlygomis sparčiai atliekamus darbus, už supratimą ir geranorišką reagavimą į sklypų savininkų pretenzijas ir pageidavimus“, – kalbėjo E. Kučiauskas.

Jungtis neprivalės

Mėlyni stulpeliai pakelėse žymi vandentiekio atšakas, kad gyventojai galėtų prisijungti prie sistemos. Tai padaryti jie turės savo lėšomis. Jungiantis prie nuotekų tinklų teks prasikasti per kelią. „Bėda šita yra. Projekte ji neišspręsta dėl per siaurų gatvių“, – pasakojo E. Kučiauskas.

Pažymėtina, kad  nors aplinkos reikalavimai ir didėja, kol kas žmonės, kurie yra įsirengę vietinius valymo įrengimus ar šulinius, neprivalo jungtis prie bendrų tinklų. Pripažinus įrengtus tinklus tinkamais naudoti, sodų savininkai, jeigu norės prisijungti prie vandentiekio, turės prisijungti ir prie nuotekų tinklų.

Apvylė keliai

E. Kučiauskas teigia, kad ne visi sklypų savininkai patenkinti iškasinėtais keliais, tačiau dauguma džiaugiasi vykdomu projektu, ypač tie, kurie soduose norės gyventi. „Dauguma žmonių yra už bendrą reikalą, jie solidarūs, prisideda, nori kartu kurti gerovę“, – džiaugėsi pirmininkas.

Nemaža dalis sodų sklypų savininkų pamatę ant kelio pilamą smėlį pamąstė, kad ketinama kloti asfaltą, tačiau, deja, teks nusivilti. „Pagal projektą turėjo būti atstatyta buvusi kelių būklė, bet tai padaryti buvo nelengva, nes viskas iškasiota, todėl pagrindą sutrombavo, pila sluoksnį smėlio ir ant jo bus užpiltas žvyro sluoksnis. Šulinių dangčiai pasislėps po danga“, – pasakojo apie gyventojus suklaidinusius darbus E. Kučiauskas.

Bendrija kelių asfaltavimui lėšų neturi, jų nenumatyta ir savivaldybės biudžete. Kelius kol kas sklypų savininkai tvarkosi savomis lėšomis, nes įstatymiškai traktuojama, jog tai privati sodininkų teritorija. „Per trejus metus suvežta 700 tonų žvyro. Pats žvyras ant kelio neatsigula. Yra požiūris, kad talka yra atgyvena, tačiau reikia dirbti visiems kartu. Reikia atsakomybės, noro ir draugiškumo“, – teigė E. Kučiauskas.

Viltys tolimoje perspektyvoje

Tikėtina, kad gali pasikeisti sodų statusas, nes pamažu jie susilieja su miestų teritorija ir yra apgyvendinti. Šakių miesto bendrojo plano sprendiniuose yra numatyta sodų teritorijų konversija į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritoriją joje numatant būtiniausius infrastruktūros elementus: normalaus pločio gatves, vandentiekį ir kanalizaciją. „Jei taip būtų, bendrijos idėja susilpnėtų ir netektų prasmės“,– svarstė valdybos pirmininkas.

„Tolimoje perspektyvoje sodų keliai gali būti įtraukti į vietinės reikšmės kelių tinklą, atlikus kadastrinius matavimus ir įregistravus į nekilnojamojo turto registrą. Viskas būtų daroma už bendrijos lėšas, vėliau remdamasi teisės aktais savivaldybė tas išlaidas galėtų kompensuoti ar atlyginti. Politikai buvo sukalbę, kad 2016 m. gal bus skirta biudžeto lėšų šioms procedūroms. Kada sodų keliai bus įtraukti į vietinės reikšmės kelių  tinklą, priklauso nuo ilgų procedūrų, einančių nuo viršutinių iki žemutinių institucijų“, – teigė E. Kučiauskas.

Valdybos pirmininkas sodą „Draugystėje“ įsigijo 2002 m. „Tik savaitgaliais ten dirbau. Pirmininku tapau, kai 2012  m. mane išrinko bendrijos narių susirinkime.Daug metų svajojau ir pats apsigyventi soduose, bet nebuvo sąlygų. Nuleisdavau rankas, kad nėra komunikacijų“, – pasakojo E. Kučiauskas

Pakalbinta soduose sutikta Teresė pasakojo, kad sklypą čia turi nuo 1964 m. Ji prisimena, kad anksčiau soduose būdavo draudžiamos bet kokios statybos, todėl kuklią priebėgą nuo lietaus vyras susirentė naktį. Kruopščiai prižiūrimame 8 arų sklypelyje moteris darbuojasi, kiek leidžia jėgos. Ji nesitiki, kad darbus pratęs vaikai. „Jie tikrai čia negrįš“, – įsitikinusi moteris.

Iš viso soduose yra 210 sklypų, 185 savininkai, nuolat gyvenančių, kurie turi namus ir moka už atliekų tvarkymą, – apie 17.

SODININKŲ DĖMESIUI !

 ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ DIDELIŲ KONTEINERIŲ NEMOKAMAI JAU NEGAUSIME !

              Pranešame, kad nuo šiol didžiųjų atliekų konteinerių soduose nestatysime, nes Marijampolės atliekų tvarkymo centras mus informavo, kad žaliųjų atliekų priėmimas aikštelėje jau apmokestinamas – kaina 27,37 Eur už toną, plius nuvežimo kaina 1,16 Eur/km.

Pavyzdžiui didžiojo konteinerio talpa yra 10 tonų, todėl jo sutvarkymas kainuotų 278 Eur.

       Konteinerį statytume tik tuo atveju, jeigu bendrijos narių taip būtų nutarta.

Prašome sodininkus tvarkingai naudotis mažaisiais žaliųjų atliekų konteineriais,  (prie Papartynų g. ir pagrindinės sankryžos (miškelio), į juos mesti tik žaliąsias atliekas (lapus, žolę, daržovių, vaisių lupenas ir atliekas, ravėjimo atliekas, puvenas, drožles, gėles).

Draudžiama šiukšlinti, į buitinių atliekų konteinerius pilti žaliąsias atliekas,  šakas, statybos ir griovimo atliekas, chemines medžiagas, skystas atliekas, degančias ar karštas atliekas, želdinių atliekas (yra ir  Vidaus tvarkos taisyklės). 

Prašome sodininkų laikytis atliekų tvarkymo taisyklių,  tinkamai rūšiuoti atliekas, palaikyti tvarką prie konteinerių ir nešiukšlinti sodo teritorijoje  (nemeskit kaimynui ar bet ką ir bet kur, manydami kad niekas nemato - teks sutvarkyti arba mokėti baudą) !!!

 Bendrijos valdyba 2015-05-13
BENDRIJOS     NARIŲ 
PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS !!!
š. m. gegužės 29 d.  17.30 val.
(jau įvyko)


Gerb. Šakių Sodininkų bendrijos „Draugystė“ nariai !

Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių pakartotinį susirinkimą, kuris vyks 2015 m. gegužės 29 d. 17.30 val. adresu Draugystės  3 -ioji g. 35, Šakiai (prie sankryžos!).


DARBOTVARKĖ:
1.  Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
2.   Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3.  Einamieji klausimai (vidaus kelių perdavimo, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimo, teritorijos, sklypų, atliekų tvarkymas ir kiti).

       Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  taip pat paprašius telefonu 8 615 56 853 arba el. paštu (el. paštas sbdraugyste@gmail.com) pateikti projektus raštu arba el. paštu, arba atvykus adresu Draugystės  4 –oji g. 24, Šakiai (soduose).

  Informuojame, kad š. m. gegužės 8 d. organizuotas eilinis susirinkimas laikomas neįvykusiu, nes nebuvo kvorumo, todėl rengiamas pakartotinis susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę (Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas).

 Bendrijos  valdyba 

2015 m. gegužės 8 d.     Šakiai

_________________________________________________ 

BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS  !!!
 
Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių eilinį susirinkimą, kuris vyks š. m. gegužės 8 d.  17.30 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie sankryžos).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
2. Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3. Einamieji klausimai (vidaus kelių perdavimo, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimo, teritorijos, sklypų, atliekų tvarkymas ir kiti).
 
Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).
 
Nesusirinkus kvorumui, bus rengiamas pakartotinis susirinkimas 2015 m. gegužės 23 d. 10.00 val. (p.s. perkelta į gegužės 23 d.) toje pačioje vietoje ir pagal tą pačią darbotvarkę.

Bendrijos valdyba
2015-04-24 


____________________________________________________________ 

      Gerbiamieji Sodininkai,

Elektros tiekimo kokybei užtikrinti vykdomas tinklo remontas, 2015-04-17 nuo 09:00 iki 18:00 elektra nebus tiekiama SB Draugystė , Šakiai, Šakių r. sav.

Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

Pagarbiai
LESTO

Informacija elektros energijos tiekimo ir vartojimo klausimais - klientų aptarnavimo telefonu 1802 arba www.lesto.lt  

 

 

Bendrijos valdyba

2014-12-24 

________________________________

GERBIAMEJI !

Iki šiol kantriai laukėme, kol skolingieji pilnai atsiskaitys su Bendrija už savo prievoles jai. Pilnai atsiskaityti su bendrija buvo galima iki Naujųjų Metų, tačiau po visų papildomų skelbimų atsiskaitė tik  4 sodininkai iš 29. Todėl skelbiame dar neatsiskaičiusiųjų sodininkų sąrašą.

Būtume  dėkingi jeigu skolingieji rastumėte būdą atsiskaityti  su Bendrija (susirasti seniūną, pirmininką, sumokėti internetu ir pan.)

Sodininkai, sąžiningai mokantys bendrijai mokesčius daugiau nenori toleruoti sodininkų, piktybiškai vengiančiųjų atsiskaityti už savo prievoles bendrijai. Todėl nuo šiol imsimės visų įmanomų teisėtų priemonių išreikalauti skolas.

    Sumokėti  galime šiems  kvartalų seniūnams  

5 -ojo -  kreiptis į valdybos narį Juozą Ubaitį, tel.  8 686 63617

8 - ojo  - Romas Matusevičius, tel. 8 623 5775

 

Mokesčius sumokėti taip pat galima tiesiogiai Bendrijos buhalterei (tel. 8 699 76384) iš anksto susitarus dėl mokėjimo laiko ir vietos  arba pervesti pinigus į Bendrijos  sąskaitą Swedbanke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr. LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949). Mokant būtina nurodyti savo sklypo adresą arba unikalų numerį. 


Gal kartosimės, bet - daugiausia lėšų vėl bus skiriama keliams.

               Tačiau turėkime kantrybės, nes šiuo metu dar susilaikysim nuo didesnio kelių remonto ir  pataupysime lėšas kol nepaaiškės ar sėkmingai baigsis vandentiekio tinklų ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimo, paraiškų, finansavimo procedūros ir reikalai. Jeigu neatsiras didelių kliūčių, tai tinklų įrengimo darbus mūsų soduose planuojama pradėti 2014 metais (turbūt įsivaizduojate kaip vyksta tinklų įrengimo darbai !).


Sodininkų bendrijos ,,Draugystė" skolininkų sąrašas 
 (2013 finansiniai metai)

(2014 m.balandžio
 30 d.
duomenimis)


Eil. Nr.Sklypo adresasSklypo plotasUž 2013 metusSkola LtŠiemet sumokėta suma Lt
DRAUGYSTĖS Nr.Nario moke stis LtTikslinių įnašų suma Lt

I kvartalo sodainėra   skolingų 
!!!II kvartalo sodai
12 -oji gatvė3585,0045,0072,5027,50

III kvartalo sodainėra 
skolingų
!!!IV kvartalo sodainėra skolingų
!!!V kvartalo sodai - !!!

24 -oji gatvė145,0022,5038,0027,00+38,00 atsiskaitė 06-03 Ačiū
34 -oji gatvė385,0045,00120,00120,00 atsiskaitė 05-05 Ačiū
44 -oji gatvė785,0045,00100,000,00
54 -oji gatvė138
45,0090,000,00
64 -oji gatvė1585,0045,00120,00170,00 atsiskaitė
ir už 2014 m.,
 06-16 Ačiū
74 -oji gatvė1785,0045,0050,0050,00 atsiskaitė 06-02 Ačiū
84 -oji gatvė1985,0045,0080,00130,00 atsiskaitė
ir už 2014 m.
 06-11 Ačiū
95 -oji gatvė265,0033,7581,250,00
105 -oji gatvė485,0045,00120,000,00
115 -oji gatvė685,0045,0050,000,00
125 -oji gatvė1085,0045,0095,000,00
135 -oji gatvė1285,0045,00120,000,00
145 -oji gatvė1685,0045,0050,000,00
155 -oji gatvė1885,0045,0050,000,00
165 -oji gatvė3085,0045,0080,000,00

VI kvartalo sodai - neliko skolininkų


4 -oji gatvė1685,0045,0050,0050,00 atsiskaitė 01-16 Ačiū

VII kvartalo sodai - tik 2 skolininkės

173 -oji gatvė685,0045,0050,000,00
183 -oji gatvė885,0045,0080,000,00

VIII kvartalo sodai - 8 skolininkai

191 -oji gatvė985,0045,0050,000,00
201 -oji gatvė1385,0045,0070,0070,00 atsiskaitė  03-07. Ačiū
211 -oji gatvė1585,0045,0050,0050,00 atsiskaitė
 02-03. Ačiū

201 -oji gatvė2585,0045,0070,000,00
211 -oji gatvė3145,0022,5055,000,00
222 -oji gatvė485,0045,00120,000,00
232 -oji gatvė1245,0022,5027,500,00
242 -oji gatvė2085,0045,00100,000,00
252 -oji gatvė288
45,0045,000,00
Bendra skolos suma

  

Sodininkų bendrijos ,,Draugystė" skolininkų sąrašas   
2013 finansiniai metai
2014 m. birželio 17 d. duomenimis  (pagal gatves)
Eil. Nr.
Sklypo adresas
Sklypo plotas
Nario mokestis          Lt
Tikslinių įnašų suma Lt
Sena skola
Iš viso mokėtina suma Lt
Šiemet sumokėta suma Lt
 
DRAUGYSTĖS 1 -oji gatvė
 
 
1
9
8
5,00
45,00
0,00
50,00
0,00
2
25
8
5,00
45,00
20,00
70,00
0,00
3
31
4
5,00
22,50
27,50
55,00
0,00
 
Iš viso 1-oji g.
15,00
112,50
47,50
175,00
0,00
 
DRAUGYSTĖS 2 -oji gatvė
 
 
4
35
8
5,00
45,00
50,00
72,50
27,50
5
4
8
5,00
45,00
70,00
120,00
0,00
6
12
4
5,00
22,50
0,00
27,50
0,00
7
20
8
5,00
45,00
50,00
100,00
0,00
8
28
8
0,00
45,00
0,00
45,00
0,00
 
Iš viso  2-oji g.
20,00
202,50
170,00
365,00
27,50
 
DRAUGYSTĖS 3 -oji gatvė
 
 
 
 
9
6
8
5,00
45,00
0,00
50,00
0,00
10
8
8
5,00
45,00
30,00
80,00
0,00
 
Iš viso 3-oji g.
10,00
90,00
30,00
130,00
0,00
 
DRAUGYSTĖS 4 -oji gatvė
 
 
 
 
11
1
4
5,00
22,50
37,50
38,00
27,00+38,00 
atsiskaitė 06-03 Ačiū
12
3
8
5,00
45,00
70,00
120,00
120,00 atsiskaitė 
05-05 Ačiū
13
7
8
5,00
45,00
50,00
100,00
0,00
14
13
8
0,00
45,00
45,00
90,00
0,00
15
15
8
5,00
45,00
70,00
120,00
170,00 atsiskaitė ir už 2014 m. 
06-16 Ačiū
16
17
8
5,00
45,00
0,00
50,00
50,00 atsiskaitė ir už 2014 m. 
06-02 Ačiū
17
19
8
5,00
45,00
30,00
80,00
130,00 atsiskaitė ir už 2014 m. 
06-11 Ačiū
 
Iš viso 4-oji g.
30,00
292,50
302,50
190,00

 
DRAUGYSTĖS 5 -oji gatvė
 
 
 
 
18
2
6
5,00
33,75
42,50
81,25
0,00
19
4
8
5,00
45,00
70,00
120,00
0,00
20
6
8
5,00
45,00
0,00
50,00
0,00
21
10
8
5,00
45,00
45,00
95,00
0,00
22
12
8
5,00
45,00
70,00
120,00
0,00
23
16
8
5,00
45,00
0,00
50,00
0,00
24
18
8
5,00
45,00
0,00
50,00
0,00
25
30
8
5,00
45,00
70,00
80,00
40,00
 
Iš viso 5-oji g.
40,00
348,75
297,50
646,25
40,00
 Iš viso skolų bendrijoje 
115,00
1046,25
847,50
Bendrijos valdybos pirmininkas

2014-04-30

 

 _____________________________________________


PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS !!!
 
š. m. gegužės 16 d.  18.00 val.
 
 
Gerb. Šakių Sodininkų bendrijos „Draugystė“ nariai !
 
Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių pakartotinį susirinkimą, kuris vyks 2014 m. gegužės 16 d. 18.00 val. adresu Draugystės  3 -ioji g. 35, Šakiai (prie sankryžos!).
Informuojame, kad š. m. gegužės 2 d. organizuotas eilinis susirinkimas laikomas neįvykusiu, nes nebuvo kvorumo, todėl rengiamas pakartotinis susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę (Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas).
 
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
2. Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3. Einamieji klausimai (
mokesčių, vidaus kelių, teritorijos, aplinkos tvarkymas ir kiti).
 

Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com taip pat paprašius telefonu 8 615 56 853 arba  el. paštu sbdraugyste.yolasite@gmail.com pateikti projektus raštu arba el. paštu, arba atvykus adresu Draugystės  4 –oji g. 24, Šakiai (soduose).

 
 
Jūsų žiniai: Bendrijos įstatų 40.10. punkte nustatyta, kad  Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. 

  
 
Sodininkų bendrijos „Draugystė“  valdyba
                                                                                          
           2014 m. gegužės d.
                Šakiai
 
P.S. Jeigu lietus -  pasislėpsim po pavėsine ir skėčiais 

_____________________________________

SODININKŲ DĖMESIUI !

 Šių metų balandžio 26-27 dienomis mūsų soduose, prie pagrindinės sankryžos (miškelio), bus pastatytas konteineris žaliosioms atliekoms išmesti (išgenėtoms šakoms, žolėms, lapams ir pan.). Kad būtų Jums lengviau tvarkytis, kviečiame juo pasinaudoti (nemokamai). 

Esant poreikiui, susitarsime su paslaugų teikėju, kad pastatytų konteinerį dar ir kitais savaitgaliais jums patogiose vietose.

Bendrijos valdyba

2014-04-14

2014 m, kovo 1 d skelbimo pakeitimas 

                                                  Gerb. Sodininkai !

Kadangi mūsų sodininkų bendrija įregistravusi naujus įstatus gavo paramos ir labdaros gavėjo statusą, todėl maloniai kviečiame skirti  (iki) 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio mūsų sodininkų bendrijai „Draugystė“,

(paramos gavėjo kodas 191221949)

Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas, nusprendęs per pajamų mokestį suteikti paramą, pasibaigus kalendoriniams metams turi užpildyti bei iki gegužės 1 dienos pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytos formos prašymą (FR0512 versija 02, ,,Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą") .

Šiais metais VMI rekomenduoja deklaracijas ir prašymus teikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu http://deklaravimas.vmi.lt

Neseniai Valstybinė mokesčių inspekcija informavo paramos gavėjus, kad nuo šių metų: 
      prašymą (skirti 2 proc./1 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512)) gyventojai gali pateikti tik individualiai. Paramos gavėjų, darbdavių ar kitų asmenų pateikti - atsiųsti ar atnešti - popieriniai Prašymai  FR0512 Valstybinėje mokesčių inspekcijoje nebus nagrinėjami ir pagal juos nebus pervedama parama. VMI rekomenduoja deklaracijas ir prašymus teikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu http://deklaravimas.vmi.lt


INTERNETO NUORODOS:

Forma PDF formate: http://www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=FR0512_v2.pdf

Elektroninė forma: 

http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Atsisiusti_forma_pildymui.aspx 

(Forma siunčiama suarchyvuota (ZIP formate). Išarchyvavę atsisiųstą failą, galėsite jį atsidaryti ir dokumentus pildyti specialia dokumentų pildymo programa ABBYY eFormFiller 2.5 )

Visi sodininkai bus dėkingi Jums už paramą mūsų bendrijai !


Bendrijos valdybos pirmininkas

 2014 m. balandžio 10 d.  

. Kur gauti Prašymo formą? Ar galima ją užpildyti ranka ?

Ranka užpildyti galima spaustuviniu būdu pagamintus Prašymo blankus, kuriuos nemokamai išduoda Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniai skyriai (toliau - VMI) arba galite gauti pas bendrijos buhalterę (tel. 869976384).  Taip pat šią Prašymo formą galima užpildyti ir pateikti VMI internetu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)        2014 m. kovo 1 d. 

Kaip užpildyti prašymą? 


Pildymo pavyzdys po tekstu!
1. VMI turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymas;
2. Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
3. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;
4. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);

1 Laukelyje - nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas;
2 Laukelyje - telefono numeris (laidinio ar mobiliojo telefono kodas ir numeris)
3V Laukelyje - nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas
3P Laukelyje - nuolatinio Lietuvos gyventojo pavardė
4 Laukelyje - nuolatinė gyvenamoji vieta (miestas, gatvė, namo, buto numeris)
E4 Laukelyje - Kokią mokesčio dalį norite skirti paramai (iki 2,00 %). 
E5  Laukelyje - kai paramą pageidaujama skirti ilgiau kaip 1 metus - įrašykite nuo 2013 iki 2017. Jei paramą norite skirti tik vienerius metus įrašykite 2013.

Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokį prašymą, ir nurodo savo vardą bei pavardę.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ) numato nuolatinio Lietuvos gyventojui teisę nuo mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau — LPĮ) turi teisę gauti paramą (Lietuvos Respublikoje įregistruotus labdaros ir paramos fondus, biudžetines įstaigas, asociacijas, visuomenines organizacijas, viešąsias įstaigas, religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyrius (padalinius), kitus juridinius asmenis, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams). 


Visiems sodininkams gerų, džiugių ir ramių švenčių...


GERBIAMI BENDRIJOS NARIAI IR KITI SKLYPŲ SAVININKAI,

            Bendrijos valdyba informuoja, kad Juridinių asmenų registre jau įregistruota Bendrijos valdyba ir nauji Bendrijos įstatai bei kiti duomenys
           Prašytume susipažinti su visais galiojančiais Bendrijos dokumentais ir jais vadovautis 
(talpinami skiltyje ,,DOKUMENTAI").

        Bendrijos valdybos pirmininkas          2013-11-11


GERBIAMI BENDRIJOS NARIAI IR KITI SKLYPŲ SAVININKAI,

     

    2013-08-22

              Bendrijos valdyba informuoja, kad UAB ,,Šakių vandenys“ vykdydama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, projektuoja ir tiesia naujus vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus Šakių mieste. Planuojama tokius tinklus suprojektuoti ir nutiesti ir sodininkų bendrijoje ,,Draugystė“. Projektas įgyvendinamas UAB ,,Šakių vandenys“ ir ES lėšomis, todėl numatoma, kad bendrijai nereiks skirti savo lėšų, (nebent prisijungimui prie tinklų abonento lėšomis), o projekto įgyvendinimo sėkmė priklausys nuo to kiek sodininkų prisijungs prie centralizuotų vandentiekio tinklų ir prie naujų nuotekų tinklų. 

      Bendrijos valdyba siūlo sodininkams pritarti UAB ,,Šakių vandenys“ vykdomam vandentiekio tinklų ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimui ir tiesimui visose sodininkų teritorijoje esančiose gatvėse (Draugystės 1 – oji g., Draugystės 2 – oji g., Draugystės 3 – oji g., Draugystės 4 – oji g., Draugystės 5 – oji g.), nes įgyvendintas projektas suteiks galimybę vartoti kokybišką vandenį, užtikrins aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį nuotekų tvarkymą,  taip pat žymiai pagerins sodininkų gerbūvį ir padidins sklypų vertę.

     Bendrijos valdyba nutarė organizuoti ir vykdyti priemones, susijusias su vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimu (paraiška šiam projektui turi būti pateikta iki š. m. rugsėjo 15 d.) ir tiesimu sodininkų bendrijos ,,Draugystė” teritorijoje ir pasiekti, kad bent 100 sklypų savininkų būtų potencialūs paslaugų vartotojai. 

Kviečiame atsidaryti puslapį ,,Apklausa" ir atsakyti į klausimus dėl vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimo ir prisijungimo prie šių tinklų.

Bendrijos valdyba


GERBIAMEJI !

 Dėkojame visiems sodininkams kurie jau liepoje - rugpjūtyje atsiskaitė su Bendrija. Todėl turėjome pakankamai lėšų sutvarkyti Bendrijos juridinius dokumentus, šiek tiek tvarkyti kelius.  Šiuo metu visi iki vieno yra atsiskaitę  1,3,4 kvartalų sodininkai,, 2 ir 6 kvartale liko  po 1 skolingą, 7 kvartale liko skolingi 2 sodininkai. Blogesnė situacija 5 ir 8 kvartale, čia liko nemažai skolingų už šiuos ir ankstesnius metus (iš viso 25 skolininkai). Reikėtų prisiminti bendrijos narių susirinkimo sprendimą, kad kiek gatvėje bus surinkta lėšų tiek proporcingai jai ir skirsime.  Lapkričio 8 d. valdybos posėdyje  buvo  nutarta nuo gruodžio 2 d. paskelbti dar neatsiskaičiusiųjų sodininkų sąrašą, kurį čia žemiau ir talpiname. (adresus galime rasti sodų schemoje – paspausti skiltį DOKUMENTAI).

    Iki šiol kantriai laukėme, kol skolingieji pilnai atsiskaitys su Bendrija už savo prievoles jai. Nesinori pyktis Advento laikmetyje, manome kad laikysitės liaudyje priimtos normos, jog iki Kalėdų reikia atiduoti visas skolas. Ir dar - Kalėdų proga dar atidedame  galutinį atsiskaitymo terminą  (iki 2014-01-02). Būtume  dėkingi jeigu skolingieji rastumėte būdą atsiskaityti  su Bendrija (susirasti seniūną, pirmininką, sumokėti internetu ir pan.)

         Sumokėti  galime šiems  kvartalų seniūnams  

5 -ojo -  kreiptis į valdybos narį Juozą Urbaitį, tel.  8 686 63617

8 - ojo  - Romas Matusevičius, tel. 8 623 5775

Mokesčius sumokėti taip pat galima tiesiogiai Bendrijos buhalterei (laikinai tel. 8 61556853) iš anksto susitarus dėl mokėjimo laiko ir vietos (iki 2014-01-02), arba pervesti pinigus į Bendrijos  sąskaitą Swedbanke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo skaitos Nr. LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949). Mokant būtina nurodyti savo sklypo adresą arba unikalų numerį. 

                 Gal kartosimės, bet - daugiausia lėšų vėl bus skiriama keliams.

               Tačiau turėkime kantrybės, nes šiuo metu dar susilaikysim nuo didesnio kelių remonto ir  pataupysime lėšas kol nepaaiškės ar sėkmingai baigsis vandentiekio tinklų ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimo, paraiškų, finansavimo procedūros ir reikalai. Jeigu neatsiras didelių kliūčių, tai tinklų įrengimo darbus mūsų soduose planuojama pradėti 2014 metais (turbūt įsivaizduojate kaip vyksta tinklų įrengimo darbai !).

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodininkų  bendrijos ,,Draugystė" skolininkų  sąrašas 

(2013 finansiniai metai)


              (2013 m. gruodžio 2 d. duomenimis)

 

Eil. Nr.

Sklypo adresas

Sklypo plotas

Už  2013 metus

        Skola  Lt

Šiemet    sumokėta suma Lt

DRAUGYSTĖS

Nr.

 Nario    mokestis Lt
Tikslinių įnašų suma Lt

 

I kvartalo sodai

 nėra skolingų  !!!
II kvartalo sodai


1

2 -oji gatvė

35

8

5,00

45,00

72,50

27,50

 

III kvartalo sodai

 nėra skolingų  !!!

 

 

 

IV  kvartalo sodai

 nėra skolingų  !!!

 

 

 

V kvartalo sodai  - 16  15 skolingų!!!

 

 

2

4 -oji gatvė

1

4

5,00

22,50

38,00

27,00

3

4 -oji gatvė

3

8

5,00

45,00

120,00

0,00

4

4 -oji gatvė

7

8

5,00

45,00

100,00

0,00


5


4 -oji gatvė

9


8

5,00

45,00

 120,00

120,00 (ačiū kad atsiskaitėte)

6

4 -oji gatvė

13

8

 

45,00

95,00

0,00

7

4 -oji gatvė

15

8

5,00

45,00

120,00

0,00

8

4 -oji gatvė

17

8

5,00

45,00

50,00

0,00

9

4 -oji gatvė

19

8

5,00

45,00

80,00

0,00

10

5 -oji gatvė

2

6

5,00

33,75

81,25

0,00

11

5 -oji gatvė

4

8

5,00

45,00

120,00

0,00

12

5 -oji gatvė

6

8

5,00

45,00

50,00

0,00

13

5 -oji gatvė

10

8

5,00

45,00

95,00

0,00

14

5 -oji gatvė

12

8

5,00

45,00

120,00

0,00

15

5 -oji gatvė

16

8

5,00

45,00

50,00

0,00

16

5 -oji gatvė

18

8

5,00

45,00

50,00

0,00

17

5 -oji gatvė

30

8

5,00

45,00

80,00

0,00

 

VI kvartalo sodai - tik 1 skolininkė

 

 

18

4 -oji gatvė

16

8

5,00

45,00

50,00

0,00

 

VII  kvartalo sodai - tik 2 skolininkės

 

 

19

3 -oji gatvė

6

8

5,00

45,00

50,00

0,00

20

3 -oji gatvė

8

8

5,00

45,00

80,00

0,00

 

VIII kvartalo sodai - 9  skolininkai

 

 

21

1 -oji gatvė

9

8

5,00

45,00

50,00

0,00

22

1 -oji gatvė

13

8

5,00

45,00

70,00

0,00

23

1 -oji gatvė

15

8

5,00

45,00

50,00

0,00

24

1 -oji gatvė

25

8

5,00

45,00

70,00

0,00

25

1 -oji gatvė

31

4

5,00

22,50

55,00

0,00

26

2 -oji gatvė

4

8

5,00

45,00

120,00

0,00

27

2 -oji gatvė

12

4

5,00

22,50

27,50

0,00

28

2 -oji gatvė

20

8

5,00

45,00

100,00

0,00

29

2 -oji gatvė

28

8

 

45,00

45,00

0,00

Bendra skolos suma

 

 

2136,75

2016,75

 

  

Bendrijos valdybos pirmininkas

2013-12-02RUDENS DARBAI SODUOSEInformuojame, kad didysis žaliųjų atliekų konteineris prie miškelio jau nestovės, todėl žaliąsias atliekas prašome nešti į žaliųjų atliekų konteinerį prie įvažiavimo į  Darugystės 3 - iąją g.

Prašytume rūšiuoti atliekas, neprišiukšlinti prie konteinerių ir per talkas sutvarkytų patvorių.

Prireikus ir kitus paraginkite  laikytis tvarkos, pastebėję, netvarką arba kad konteinerį jau reikia ištuštinti, paskambinkite bendrijos valdybos nariui Linui Širvaičiui  (tel. 8 655 28098).


Ačiū visiems padėjusiems sutvarkyti patvorį prie Papartynų gatvės (galėtų būti daugiau norinčių tvarkytis).

Ačiū visiems besirūpinantiems tvarka. 


 Bendrijos valdybos pirmininkas                                        2013-10-16
GERBIAMI BENDRIJOS NARIAI IR KITI SKLYPŲ SAVININKAI,

   Pranešame, kad yra renkami mokesčiai už 2013 metus !!!
 Sumokėkime iki 2013-09-01

        Sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  narių susirinkimas  (2013 m. birželio 28 d., protokolas Nr.4) patvirtino tokius mokesčius, jų dydžius  ir mokėjimo tvarką 2013 m.

         Mokesčio suma priklauso nuo turimo sodo sklypo ploto 

Kai sklypo plotas yra 8,0 arai, mokesčių suma 50 Lt.                                 

  Šią sumą sudaro:  Nario mokestis (visiems vienodas) = 5 Lt.                                      

 Tikslinis įnašas: 5,625  Lt už arą x 8,0 arų = 45 Lt.                                           

Kai sklypo plotas yra 4,0 arai, mokesčių suma = 27,50 Lt.                    

Nes:  Nario mokestis (visiems vienodas) = 5 Lt.                                                           

Tikslinis įnašas: 5,625  Lt už arą x 4,0 arų = 22,50 Lt.                                    


Turintiems kitokio ploto sklypus mokesčių suma apskaičiuojama analogiškai.

                Būtume dėkingi jeigu nelauktumėte kol ateis pas Jus kvartalo seniūnas, bet ir patys rastumėte laiko jam paskambinti ar jį susitikti ir sumokėti mokesčius arba pasinaudoti kitais būdais atsiskaityti su bendrija

        Mokesčius ir skolas iki 2013-09-01 renka šie įgaliotieji kvartalų seniūnai: 
1 -ojo  - Pranas Kaminskas, tel. 8 620 46300
2 -ojo - Janina Juškienė, tel. 8 698 88573
3 -ojo - Audronė Adomaitienė, tel. 8 682 29608
4 -ojo -  Antanas Merčaitis, tel. 8 689 57481
 
5 -ojo -,  laikinai kreiptis į valdybos narį Juozą Ubaitį, tel. 
 8 686 63617
6 -ojo -  Algimantas Karūnaitis, tel. 8 644 32098; 8 345
 
53245
7 -ojo - Dalė Kerutienė, tel. 8 671 27164
8 - ojo  - Romas Matusevičius, tel. 
8 623 57759

Atliekų tvarkymo mokestis   -   Kol kas moka tik soduose esantys vietinės rinkliavos mokėtojai.  Vienkartinis tikslinis įnašas vykdantiems namo statybas (piniginis arba nepiniginis įnašas) - 500 Lt
 
        Visi sklypų savininkai (Bendrijos nariai ir ne nariai) privalo sumokėti nustatytus mokesčius  iki 2013-09-01.Nenumatytos jokios išimtys dėl galimybių nemokėti mokesčių, išskyrus mokėjimą dalimis.
Po šio termino arba tik dėl svarbių asmeninių priežasčių, mokesčius sumokėti galima tiesiogiai Bendrijos buhalterei (laikinai tel. 8 61556853) iš anksto susitarus dėl mokėjimo laiko ir vietos, arba pervesti pinigus į Bendrijos sąskaitą Swedbanke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr. LT677300010002581281gavėjo kodas 191221949).
       Mokant būtina nurodyti savo sklypo adresą arba unikalų numerį. 
Sumokėję mokesčius pasirašykite specialiai tam parengtame sąraše.

         Iki 2013-09-01 nesumokėjusiems mokesčių, bus skaičiuojami delspinigiai 0,03% nuo bendros mokėjimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Prireikus, skoloms išieškoti bus imamasi atitinkamų teisnių priemonių. Išlaidos susijusios su skolų išieškojimu, išieškomos iš skolininkų. Skolininkų Bendrijai sąrašai gali būti skelbiami viešai. 

                Daugiausia lėšų vėl bus skiriama keliams . Kelius remontuosime pagal gatves  atsižvelgdami į tai kiek tos gatvės sodininkai susirinks mokesčių.

 
Dėkojame visiems, laiku mokantiems mokesčius!

               Bendrijos valdyba         

  2013-07-01