Informacija apie atsiskaitymą su bendrija ir kelių remontus.

                                                                             2023-11-14  
 
      Dėkojame visiems kurie laiku atsiskaitė su bendrija. Atsiskaitė 1, 2, 7 kvartalo sodininkai, tačiau dar yra neatsiskaičiusiųjų sodininkų 3, 4, 5, 6 ir 8 kvartaluose. Prašytume juos neatidėlioti ir rasti būdus sumokėti nustatytus mokesčius ir tikslinius įnašus kvartalų seniūnams arba pervedant internetu. 
  Kadangi turėjome sukaupę lėšų nusprendėme nelaukti kol visi atsiskaitys ir pradėjome tvarkyti bendrijos kelius kiek leidžia sąlygos ir lėšos. Lapkričio 9-11 d. atvežta 109 t. kelinio žvyro ir 80 t. dolomito skaldos mišinio. Traktoriumi viskas paskleista ir išlyginta blogesnėse vietose visose gatvėse. Dėkojame darbus atlikusiai UAB Transwina, kuri mūsų bendrijai jau eilę metų greitai ir kokybiškai teikia kelių remonto paslaugas. Jeigu būtų atsiskaitę visi sodininkai, būtume galėję dar kažkiek pagerinti kelius.

Bendrijos valdyba

Kelių remonto eigos nuotraukos >>>>

DĖMESIO !!!

Remiantis 2023 m. rugpjūčio 4 d. įvykusio Bendrijos narių pakartotinio susirinkimo sprendimais, pranešame: 

   Iki spalio 1 d. sumokėkime mokesčius už 2023 metus !!!

PILNAS SKLYPAS (≥8 arų) = 30 Eur

NEPILNAS SKLYPAS (≤8 arai) = 15 Eur

         Sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  narių susirinkimas  (2023 m. rugpjūčio 4 d., protokolas Nr. 23 patvirtino metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, veiklos planą ir nustatė tokius mokesčius, jų dydžius  ir mokėjimo tvarką 2023 m.:
·        Pilno sklypo ( 
8 a) savininkai (bendrijos nariai ir ne nariai) moka 30 Eur.

·        Nepilno sklypo (≤8 a) savininkai  (bendrijos nariai ir ne nariai) moka 15 Eur.

·       Statantys namus moka vienkartinį 145  tikslinį įnašą (kelių, infrastruktūros atstatymui ar kitai padarytai žalai kompensuoti)

 
PRAŠYTUME TURINČIUS GALIMYBES ATSISKAITYTI TIK ELEKTRONINE BANKININKYSTE PERVEDANT PINIGUS Į BENDRIJOS SĄSKAITĄ BANKE   (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr.  LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949). 
 

IŠIMTINIU ATVEJU ATSISKAITYTI GALIMA:

sumokant grynaisiais pinigais atvykus pas kvartalų seniūnus arba bendrijos pirmininką. 

1 -ojo  -  Danutei Vasiliauskienei-Degutė, tel. 8 615 83686
2 -ojo - 
Danutei Vasiliauskienei-Degutėtel. 8 615 83686

3 -ojo -  Audronei Adomaitienei, tel. 8 682 29608
4 -ojo -  
Audronei Adomaitienei, tel. 8 682 29608 

5 -ojo -  Ramūnui Liutvinui, tel.  8 675 33471
6 -ojo -  Karoliui Benesevičiui, tel. 8 632 90000
7 -ojo -  Dalei Kerutienei, tel. 8 671 27164
8 -ojo  - Editai Matusevičienei 8 673 14904

 Iki nustatyto termino nesumokėjusiems mokesčių, tikslinių įnašų ir įmokų,  skaičiuoti 5% metines palūkanas ir 0,03% delspinigius nuo bendros mokėjimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Prireikus, pavesti Bendrijos valdybai imtis atitinkamų teisėtų priemonių skoloms išieškoti. Išlaidos susijusios su skolų išieškojimu, išieškomos iš skolininkų. Skolininkų Bendrijai sąrašai gali būti skelbiami viešai.

 Prašytume laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, eismo ženklų reikalavimų, laiku pjauti žolę, naikinti invazinius šliužus ir augalus, nešiukšlinti. Žaliąsias atliekas sodininkai privalo tvarkyti patys – kompostuoti arba išvežti į Šakių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, Sodų g. 15, Šakiai. Mob. tel, +370 659 91772 arba išvežti į žaliųjų atliekų priėmimo punktą (prie Zyplių). Bendrijos Draugystės 3 -ioje g. netoli sklypų Nr. 34 ir Nr. 59 yra įrengtos antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės. 

  

  Tikimės savininkų supratingumo, solidarumo ir bendrų pastangų bendrijos labui..
Dėkojame visiems suprantantiems bendruosius interesus ir laiku atsiskaitantiems su bendrija !
  

        
Bendrijos valdyba           2023-08-04

BENDRIJOS NARIŲ PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS

 

Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių PAKARTOTINĮ susirinkimą, kuris vyks 


RUGPJŪČIO d.

18.00 val.

 

soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).

DARBOTVARKĖ:

1.    Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.

2.    Dėl valdymo organo rinkimo.

3.    Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.

4.    Dėl kitų bendrijos veiklai reikalingų dokumentų tvirtinimo.

5.    Kiti klausimai.

 Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos interneto svetainėje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

 Bendrijos valdyba                                                                  

   2023-07-16

BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių eilinį susirinkimą, kuris vyks

š. m. liepos 14 d.  18.00 val. 

soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).

 DARBOTVARKĖ:

1.    Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.

2.    Dėl valdymo organo rinkimo.

3.    Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.

4.    Dėl kitų bendrijos veiklai reikalingų dokumentų tvirtinimo.

5.    Kiti klausimai.

Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos interneto svetainėje www.sbdraugyste.yolasite.com arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

Nesusirinkus kvorumui, bus rengiamas pakartotinis susirinkimas 2023 m. rugpjūčio 4 d. 18.00 val. toje pačioje vietoje ir pagal tą pačią darbotvarkę.

 

Bendrijos valdyba                                                                  

   2023-06-27

DĖMESIO !!!

Remiantis 2022 m. gegužės 24 d. įvykusio Bendrijos narių pakartotinio susirinkimo sprendimais, pranešame: 

   Iki rugsėjo 1 d. sumokėkime mokesčius už 2022 metus !!!

PILNAS SKLYPAS (≥8 arų) = 30 Eur

NEPILNAS SKLYPAS (≤8 arai) = 15 Eur

         Sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  narių susirinkimas  (202 m. gegužės 24 d., protokolas Nr. 21 patvirtino metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, veiklos planą ir nustatė tokius mokesčius, jų dydžius  ir mokėjimo tvarką 2022 m.:
·        Pilno sklypo ( 
8 a) savininkai (bendrijos nariai ir ne nariai) moka 30 Eur.

·        Nepilno sklypo (≤8 a) savininkai  (bendrijos nariai ir ne nariai) moka 15 Eur.

·       Statantys namus moka vienkartinį 145 tikslinį įnašą (kelių, infrastruktūros atstatymui ar kitai padarytai žalai kompensuoti)

 
PRAŠYTUME TURINČIUS GALIMYBES ATSISKAITYTI TIK ELEKTRONINE BANKININKYSTE PERVEDANT PINIGUS Į BENDRIJOS SĄSKAITĄ BANKE   (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr.  LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949). 
 

IŠIMTINIU ATVEJU ATSISKAITYTI GALIMA:

sumokant grynaisiais pinigais atvykus pas kvartalų seniūnus arba bendrijos pirmininką. 

1 -ojo  -  Danutei Vasiliauskienei-Degutė, tel. 8 615 83686
2 -ojo -  laikinai
Danutei Vasiliauskienei-Degutėtel. 8 615 83686

3 -ojo -  Audronei Adomaitienei, tel. 8 682 29608
4 -ojo - 
Audronei Adomaitienei, tel. 8 682 29608 

5 -ojo -  Ramūnui Liutvinui, tel.  8 675 33471
6 -ojo -  Karoliui Benesevičiui, tel. 8 632 90000
7 -ojo -  Dalei Kerutienei, tel. 8 671 27164
8 -ojo  - Editai Matusevičienei 8 673 14904

 Iki nustatyto termino nesumokėjusiems mokesčių, tikslinių įnašų ir įmokų,  skaičiuoti 5% metines palūkanas ir 0,03% delspinigius nuo bendros mokėjimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Prireikus, pavesti Bendrijos valdybai imtis atitinkamų teisėtų priemonių skoloms išieškoti. Išlaidos susijusios su skolų išieškojimu, išieškomos iš skolininkų. Skolininkų Bendrijai sąrašai gali būti skelbiami viešai.

 Prašytume laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, eismo ženklų reikalavimų, laiku pjauti žolę, naikinti invazinius šliužus ir augalus, nešiukšlinti. Žaliąsias atliekas sodininkai privalo tvarkyti patys – kompostuoti arba išvežti į Šakių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, Sodų g. 15, Šakiai. Mob. tel, +9++370 659 91772 arba išvežti į žaliųjų atliekų priėmimo punktą (prie Zyplių). Bendrijos Draugystės 3 -ioje g. netoli sklypų Nr. 34 ir Nr. 59 yra įrengtos antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės. 

  

  Tikimės savininkų supratingumo, solidarumo ir bendrų pastangų bendrijos labui..
Dėkojame visiems suprantantiems bendruosius interesus ir laiku atsiskaitantiems su bendrija !
  

        
Bendrijos valdyba           2022-05-24

BENDRIJOS NARIŲ PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS !


Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių PAKARTOTINĮ susirinkimą, kuris vyks

2022 m. GEGUŽĖS 24 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).

DARBOTVARKĖ:

1.     Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
2.     Dėl valdymo organo rinkimo.
3.     Dėl bendrijos įstatų pakeitimo.
4.     Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
5.     Dėl kitų bendrijos veiklai reikalingų dokumentų tvirtinimo.
6.     Kiti klausimai.

 Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos interneto svetainėjewww.sbdraugyste.yolasite.com arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

 Bendrijos valdyba                                                                 

2022-05-08

(P.S. Šis skelbimas taip pat siunčiamas bendrijos nariams elektroninių ryšių priemonėmis)

Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ 

narių eilinis susirinkimas

 

Kviečiame į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių eilinį susirinkimą, kuris vyks   2022 m. gegužės 6 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).
DARBOTVARKĖ:

1.  Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo

2.   Dėl valdymo organo rinkimo.

3.   Dėl bendrijos įstatų pakeitimo.

4.  Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.

5.   Dėl kitų bendrijos veiklai reikalingų dokumentų tvirtinimo.

6.   Kiti klausimai.
 
Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).
  
Bendrijos valdybos pirmininkas                                                    Edmundas Kučiauskas
 2022-04-21

PRAŠYMAS

    Labai prašome nepalikinėti automobilių stovėti ant gatvių, ypač ant 3 -iosios g. asfalto, nes kiti nepravažiuoja. priversti gadinti kelkraščius. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse taip pat prašoma nestovėti ant kelių. Naudokitės savo aikštelėmis ir sodo sklypais. Jeigu nesusitvarkysime, bus įrengtas ženklas "Stovėti draudžiama".

    Atkreipiame dėmesį, kad bendrijos teritorijoje pastatyti kelio ženklai Nr. 552 ,,Gyvenamoji zona"
Už ženklo esančioje teritorijoje galioja Kelių eismo taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose.
180 - Pėstiesiems leidžiama vaikščioti važiuojamąja dalimi visoje gyvenamojoje zonoje, tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui be reikalo. Gyvenamojoje zonoje pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.
181 - Gyvenamojoje zonoje draudžiama:
181.1 - važiuoti didesniu kaip 20 km/h greičiu;
181.2 - stovėti įjungus transporto priemonės variklį;
181.3 - palikti stovėti didesnės kaip 3,5 t didžiausiosios leidžiamosios masės krovininius automobilius, daugiau kaip 12 sėdimų vietų autobusus, taip pat traktorius, savaeiges mašinas ir jų priekabas;
181.4 - mokyti vairuoti.
182 - Transporto priemonės vairuotojas, įvažiuodamas į kelią iš gyvenamosios zonos, privalo duoti kelią juo artėjančioms transporto priemonėms.

Ačiū už supratingumą.
Pirmininkas
2021-11-15

Šiukšlintojų menas

    Atkreipkite dėmesį. Soduose vis dar turim super talentų kurti šiukšlynų meną. Vaizdeliai supurtantys. Žmonės - nebūkit abejingi šiam menui.  Ateis laikas, nusipelniusiems menininkams padėkos tvarkingi sodininkai, grąžins panaudotas medžiagas, paviešins žiniasklaida ir išrašys premiją aplinkosaugininkai (tyrimas vyksta). Vertinimui pridedame keletą nuotraukų. 

Gerbiamieji ŠAKIŲ SODININKŲ BENDRIJOS ,,DRAUGYSTĖ“ sodo sklypų savininkai


            Informuojame, kad šiais metais įprasto susirinkimo nebuvo, tačiau gegužės mėn. įvyko balsavimas raštu ir visiems balsavimo biuletenyje buvusiems sprendimams pritarta balsų dauguma, tame tarpe ir mokesčių dydžiams bei mokėjimo tvarkai. Mokesčiai ir mokėjimo tvarka 2021 m. tokie patys kaip ir pernai: 20 Eur už pilną sklypą ir 10 Eur už nepilną. Sumokėti galima iki rugsėjo 1 d. internetu arba pas kvartalo seniūną. Šiais metais didelę dalį mokesčių gyvai rinko kvartalų seniūnai, jau atsiskaitė 1,2,7 kvartalų sodininkai, mokesčiai kituose kvartaluose dar renkami.  Jeigu norite sumokėti mokesčius ne internetu bet grynais pinigais, o pas jus dar nebuvo užsukęs kvartalo seniūnas, neatidėliodami pasirūpinkite atsiskaitymu patys, susisiekite su kvartalo seniūnu ir atsiskaitykite  pas jį.

Taip pat informuojame, kad pavasarį atlikti kelių remonto darbai kainavo 4294,77 Eurų (sunaudoti 2020 m. a/s turėti 3438,15 Eur ir šiais 2021 m. jau surinkti 814,62 Eur), atvežta ir visose gatvėse išlyginta 78,5 t. dolomito skaldos, 185 t. kelinio žvyro, 9 t. asfalto drožlių.

Pagarbiai
Bendrijos pirmininkas Edmundas Kučiauskas

Gerbiamieji ŠAKIŲ SODININKŲ BENDRIJOS ,,DRAUGYSTĖ" sodo sklypų savininkai,

P

ranešame, kad nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki gegužės 18 d. vyks sodininkų bendrijos "Draugystė" narių balsavimas raštu sprendimų priėmimui nesušaukus eilinio metinio susirinkimo. Kad balsavimas įvyktų, tikimės Jūsų aktyvumo ir kviečiame neatidėliojant užpildyti balsavimo biuletenio formas bendrijos interneto svetainėje www.sbdraugyste.yolasite.com arba biuletenio formą atsiųsime į jūsų mums nurodytą el. paštą (mūsų el paštas: sbdraugyste@gmail.com). Jeigu nesinaudojate internetu, paprašykite savo artimųjų, turinčių internetą pagalbos. Prireikus, biuletenius įteiksime asmeniškai pasirašytinai arba išsiųsime paštu. Biuletenio formas internete arba raštu gautus reikia užpildyti ir pasirašytus pateikti (grąžinti) nurodytu būdu iki 2021-05-18. (paspausti mygtuką PATEIKTI ir pan.). Balsavimo biuletenio forma pildymui yra žemiau:  (Prašome nepamiršti įrašyti sklypo adresą ir savininko duomenis) Pagarbiai, pirmininkas.


ŠAKIŲ SODININKŲ BENDRIJA ,,DRAUGYSTĖ" BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS 2021-05-04

(Prašome nepamiršti įrašyti sklypo adresą ir savininko duomenis)

Balsavimas pasibaigęs

PRANEŠIMAS APIE ŠAKIŲ SODININKŲ BENDRIJOS ,,DRAUGYSTĖ" NARIŲ BALSAVIMĄ RAŠTU RAŠTU 2021 m. balandžio 19 d.Šakiai Pranešame, kad nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. vyks Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė" narių balsavimas raštu sprendimų priėmimui nesušaukus susirinkimo (Bendrijos įstatų 42 straipsniu nustatyta tvarka). Svarstomi klausimai: 1. Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo. 2. Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo. 3. Kiti klausimai. Balsavimo pradžia gegužės 4 d., pabaiga gegužės 18 d.Balsavimo raštu biuleteniai bus įteikiami/išsiunčiami ir grąžinami Bendrijos įstatais ir biuletenyje nurodytais būdais. Su svarstomų klausimų sprendimo projektais bei kita papildoma informacija iki gegužės 18 d. 13 val. galima susipažinti: • Bendrijos skelbimų lentoje. • Bendrijos interneto svetainėje adresu www.sbdraugyste.yolasite.com • Pas Bendrijos pirmininką Edmundą Kučiauską (tel. 8 615 56853). • paprašius el. paštu sbdraugyste@gmail.com Savo pasiūlymus, klausimus ar kitą turimą informaciją svarstomais klausimais galite pateikti kartu su grąžinamu balsavimo raštu biuleteniu (atskirame lape) arba pateikti Bendrijos valdybai nurodytais kontaktais arba el. paštu: sbdraugyste@gmail.com Papildoma informacija: 1. jeigu balsavimas raštu neįvyktų (Balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino grąžintų ar perduotų ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už 2/3 visų Bendrijos narių), numatoma pakartotinio balsavimo pradžia bus gegužės 20 d. o pabaigos data – birželio 2 d.; 2. Bendrijos nariai savo balsavimo raštu biuletenius privalo grąžinti laikydamiesi biuletenyje nurodytų sąlygų. 3. Biuletenis turi būti grąžintas balsavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 18 d., 17.00 val.4 . Biuletenio grąžinimo būdai: 4.1. Išsiunčiant paštu adresu Draugystės takas 1-23, Šakiai; 4.2. Grąžinant balsavimo organizatoriui kitu būdu: 4.2.1. Kopiją išsiunčiant el. paštu adresu: sbdraugyste@gmail.com 4.2.2. Grąžinti Bendrijos pirmininkui Edmundui Kučiauskui, (susitarus tel. 8 615 56853) arba valdybos nariui Juozui Urbaičiui (tel. 8 686 63617) 4.2.3. Įmesti į Bendrijos pirmininko pašto dėžutę adresu Draugystės takas 1-23, Šakiai arba į Bendrijos valdybos nario Juozo Urbaičio pašto dėžutę adresu Draugystės 4- oji g. 35, Šakiai. Susirinkimo organizatorius:Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė" valdyba, pirmininkas Edmundas Kučiauskas Buveinės adresas: Draugystės takas 1-23, Šakiai, tel.: 8 615 56853, el. paštas: sbdraugyste@gmail.com, interneto svetainės adresas: www.sbdraugyste.yolasite.com Data: 2021-04-19        

Naujienos apie atsiskaitymą su bendrija ir kelių remontus.


      Dėkojame visiems kurie laiku atsiskaitė su bendrija. Nors 5, 6 ir 8 kvartaluose dar yra neatsiskaičiusiųjų sodininkų,  nusprendėme nelaukti ir pagerinti bendrijos kelius kiek leidžia sąlygos ir lėšos. Šią savaitę vežame kelinį žvyrą ir traktoriumi jį lyginame, greideriuojame gatves.
        Taip pat galime pradžiuginti sodininkus ilgai laukta gera žinia  - jau šiomis dienomis bus pradėti 3-iosios g. asfaltavimo darbai. Lapkričio 10 d. bendrijos valdybos nariai susitikome su rajono savivaldybės Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėju Arvydu Šlėderiu, Šakių vandenų ir darbų rangovo atstovais, apžiūrėjome šios gatvės ir komunikacijų būklę, aptarėme projekto įgyvendinimo niuansus ir koreguotinus sprendinius. Numatyta paruošti kelio pagrindą, pakloti asfaltą, įrengti paviršinio vandens drenažą, pralaidas, nuovažas, nuotekų tinklų išvadus (dažniausiai išvadai bus prie ribos tarp dviejų sklypų). Taip pat bus įrengtas gatvės apšvietimas (LED šviestuvai su judesio davikliais). Šiais metais rangovai turbūt nesuspės pabaigti objekto, tačiau jie pasiruošę darbuotis sparčiai kiek tik leis gamtinės sąlygos.
      Labai prašome visų sodininkų kantrumo ir supratingumo dėl laikinų nepatogumų kol vyks darbai, geranoriškai ir aktyviai bendradarbiauti visų labui. 
Bendrijos valdyba
2020-11-10   
Kelių remonto eigos nuotraukos >>>>

Valdžia perspėja visus sodų savininkus: apleisti sklypai bus atimti ir parduoti aukcione. Pirmumo teisę įsigyti siūlo kaimynams

Šalies sodininkų bendrijose esant daug nedirbamų ir apleistų sklypų, Žemės ūkio ministerija įspėja, kad savininkams nesusitvarkius, žemė bus perimta ir parduodama kitiems savininkams.    Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos vadovas sako, kad parduodant tokius sklypus pirmumo teisę juos įsigyti reikėtų suteikti gretimos žemės savininkams ar bendrijos nariams.   Žemės ūkio ministro patarėja Giedrė Pupšytė šią savaitę Seimo Kaimo reikalų komitete teigė, jog bus siūloma keisti kelis įstatymus ir leisti parduoti šiuos sklypus aukcionuose.   „Atsirastų galimybė tuos sklypus, kurie buvo skirti įvairiais čekiais, kur neatsiranda savininkai iki šiol, ir jie yra apleisti, tai tokius sklypus pardavinėti aukcione. Tas mechanizmas įsigalios ir sumažės apleistų sklypų sodininkų bendrijose“, – teigė ministerijos atstovė.  Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Juozas Ravinis mano, kad apleistų sodo sklypų problema aktuali tik rajonuose, nes arčiau didžiųjų miestų esantys sodų sklypai aktyviai urbanizuojami.   „Kuo arčiau miesto, tuo jų (apleistų sodų sklypų – BNS) mažiau, pratiškai jų nėra. Arba jeigu ir yra apleisti, tai turi šeimininkus, savininkus. Tokių sklypų periferijoje tikrai gali būti“, – BNS teigė asociacijos vadovas.  Pasak jo, sklypų paklausa soduose išaugo, nes žmonės keliasi ten gyventi. Tačiau toli nuo miestų, kur nėra infrastruktūros, apleistų ir bešeimininkių sklypų paklausa, jo teigimu, maža.  J. Ravinis pabrėžė, kad apleistus sklypus nutarus parduoti aukcionuose, pirmumo teisę juos įsigyti turėtų gauti gretimos žemės savininkai, kaimynai, bendrijos nariai. Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis, Lietuvoje yra apie 5 tūkst. mėgėjų sodų, 3 tūkst. asmeninio ūkio ir apie 500 namų statybai skirtų, bet neprivatizuotų žemės sklypų. Pastarieji dažniausiai apleisti, jų savininkai nemoka žemės mokesčio.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/

DĖMESIO !!!

   Iki rugsėjo 1 d. sumokėkime mokesčius už 2020 metus !!!

PILNAS SKLYPAS (8 arų) = 20 Eur

NEPILNAS SKLYPAS (4 arai) = 10 Eur

         Sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  narių susirinkimas  (2020 m. birželio 22 d., protokolas Nr. 19) patvirtino metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir nustatė tokius mokesčius, jų dydžius  ir mokėjimo tvarką 2020 m.:
·         Pilno sklypo ( 8 a) savininkai (bendrijos nariai ir ne nariai) moka 20 Eur.
·         Nepilno sklypo (4 a) savininkai moka 10 Eur.
·   Nuolaida turintiems individualų konteinerį – 5 Eur (nuolaida taikoma sodininkams  pateikusiems individualios atliekų tvarkymo sutarties kopiją)
·         Vienkartinis įnašas 145 Eur - statantiems namus, jei sugadinami keliai ar padaroma kt. žala.
 
Prašytume pirmenybę teikti atsiskaitymui elektronine bankininkyste pervedant pinigus į Bendrijos sąskaitą banke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr.  LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949). 
 Kitu atveju atsiskaityti galima sumokant grynaisiais pinigais kvartalų seniūnams arba bendrijos pirmininkui. 
1 -ojo  -  Danutei Vasiliauskienei-Degutė, tel. 8 615 83686
2 -ojo -  Janinai Juškienei, tel. 8 698 88573
3 -ojo -  Audronei Adomaitienei, tel. 8 682 29608
4 -ojo -  laikinai 
Audronei Adomaitienei, tel. 8 682 29608 

5 -ojo -  Ramūnui Liutvinui, tel.  8 675 33471
6 -ojo -  Karoliui Benesevičiui, tel. 8 632 90000
7 -ojo -  Dalei Kerutienei, tel. 8 671 27164
8 -ojo  - Editai Matusevičienei 8 673 14904
  Prašytume laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, laiku pjauti žolę, naikinti invazinius šliužus ir augalus, nešiukšlinti. Žaliąsias atliekas sodininkai privalo tvarkyti patys – kompostuoti arba išvežti į Šakių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, Sodų g. 15, Šakiai. Mob. tel, +370 659 91772 arba išvežti į žaliųjų atliekų priėmimo punktą (prie Zyplių).   Informuojame, kad Šakių rajono savivaldybė ketina kapitališkai remontuoti (asfaltuoti) Draugystės 3-iąją g. ir rengia Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Šakių r. sav. supaprastintą statybos projektą, kuriame numatyta kad mūsų bendrijoje šios aikštelės bus įrengtos Draugystės 3 -ioje g. netoli sklypų Nr. 34 ir Nr. 59.
 
  Tikimės savininkų supratingumo, solidarumo ir bendrų pastangų bendrijos labui..
Dėkojame visiems suprantantiems bendruosius interesus ir laiku atsiskaitantiems su bendrija !          
Bendrijos valdyba           2020-06-23

Rajono laikraščio ,,Draugas" korespondentai birželio 5 d. svečiavosi  bendrijos narių susirinkime ir informaciją apie jį patalpino laikraščio 45 numeryje.

Valstybinė mokesčių inspekcijos informacija

Gerbiamas paramos davėjau

 Primename, kad netrukus gyventojai, nusprendę paremti pasirinktą paramos gavėją, politinę partiją, profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimus, ims teikti prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį (FR0512 forma). Kviečiame, jei dar to nepadarėte, atnaujinti viešai skelbiamą Jūsų paramos teikėjams skirtą informaciją: internetinėse svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, lankstinukuose ar kt. bei tuo pačiu paraginti žmones prašymus teikti būtent elektroniniu būdu — per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS).

Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);
  • Politinėms partijoms — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.);
  • Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.).

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS.

Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, skatindama pajamų mokesčio dalį skirti elektroniniu būdu, užtikrins specialistų pagalbą visiems prašymus teikiantiems gyventojams (ir/ar gyventojų  grupėms). Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki gegužės 1 d. (šiemet iki gegužės 4 d. imtinai).

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiuntimui skirtas VMI parengtas vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat pildoma.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.

Dėl buvusio Bendrijos valdybos nario Henriko Zarembos mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną, vaikus ir artimuosius.

Bendrijos nariai ir valdyba
2020-02-24
Dėl Rimanto Razmicko mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir artimuosius.

Bendrijos nariai ir valdyba
2019-10-09
Nuoširdžiai užjaučiame Editą Matusevičienę dėl netikėtos vyro Romo mirties.

Bendrijos nariai ir valdyba
2019-10-05

ŽINUTĖ SU BENDRIJA NEATSISKAIČIUSIEMS SKLYPŲ SAVININKAMS !

Neatsiskaičiusiems su mūsų bendrija primename, kad jau daug metų atsiskaitymo su bendrija laikotarpis yra du mėnesiai po bendrijos narių susirinkimo (dažniausiai nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.). Būtume dėkingi jeigu be papildomų priminimų iki rugsėjo 30 d. sumokėtumėt mokesčius - už pilną sklypą 15 Eurų, už nepilną sklypą 10 Eurų.
Mums visai nėra malonu imti skaičiuoti delspinigius.

Bendrijos valdyba 2019-09-15

DĖMESIO !!!

   Iki liepos 16 d. sumokėkime mokesčius už 2019 metus !!!

                                                         8 arų sklypas = 15 Eur

4 arų sklypas = 10 Eur

         Sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  narių susirinkimas  (2019 m. gegužės 17 d., protokolas Nr. 17) patvirtino metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir nustatė tokius mokesčius, jų dydžius  ir mokėjimo tvarką 2019 m.:
Pilno sklypo (8 a) savininkams (bendrijos nariams ir ne nariams) mokesčių ir tikslinių įnašų suma 2019 m. = 15 Eur
Nepilno sklypo (4 a) savininkams mokesčių ir tikslinių įnašų suma 2019 m. = 10 Eur
Nuolaida mokantiems už atliekų tvarkymą – 5 Eur (nuolaida taikoma į MAATC sąrašą įtrauktiems sodininkams arba pateikusiems bent vieno ketvirčio mokėjimo pranešimą už atliekų tvarkymą sode).
 Vienkartinis įnašas 145 Eur - statantiems namus, jei sugadinami keliai ar padaroma kt. žala.

 Bendrijos narių susirinkimas pritarė pradėtų kelių remonto darbų tęstinumui, todėl nutarė, kad reikia surinkti truputį daugiau lėšų ir beveik visas skirti kelių gerinimui. Be to žinome, kad rajono savivaldybė kol kas nerodo didelių pastangų padėti mums gerinti kelių būklę (skaitykite straipsnį rajono laikraštyje ,,Draugas").

Susirinkimas nepritarė siūlymui drenažo įrengimui naudoti bendrijos lėšas, todėl drenažo įrengimo darbai bus vykdomi jeigu suinteresuotų sklypų savininkai Draugystės 3-ioje, 4 -oje g.  atskirai surinks papildomus tikslinius įnašus.  
  Prašytume laikytis Bendrijoje nustatytos tvarkos, laiku pjauti žolę, nešiukšlinti. Žaliąsias atliekas sodininkai privalo tvarkyti patys – kompostuoti arba išvežti. Su MAATC sutarta, 
kad žaliąsias atliekas, medžių ir krūmų šakas, stambiagabarites atliekas  galite pristatyti į Šakių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, Sodų g. 15, Šakiai. Mob. tel, +370 659 91772 arba išvežti į žaliųjų atliekų priėmimo punktą (prie Zyplių).   Informuojame, kad Šakių rajono savivaldybė rengia Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Šakių r. sav. supaprastintą statybos projektą, kuriame numatyta kad mūsų bendrijoje tokios aikštelės bus įrengtos Draugystės 3 -ioje g. netoli sklypų Nr. 2 ir Nr. 34.

  Prašytume pirmenybę teikti atsiskaitymui elektronine bankininkyste pervedant pinigus į Bendrijos sąskaitą banke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr.  LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949). 
 Atsiskaityti taip pat galima mokant grynaisiais pinigais kvartalų seniūnams arba bendrijos pirmininkui. Atsiskaitymo terminas iki 2019 m. liepos 16 d.
 
Mokesčius, įnašus ir skolas iki 2019-07-16 renka šie įgaliotieji kvartalų seniūnai: 
1 -ojo  -  Pranas Kaminskas, tel. 8 620 46300
2 -ojo -  Janina Juškienė, tel. 8 698 88573
3 -ojo -  Audronė Adomaitienė, tel. 8 682 29608
4 -ojo -  Antanas Merčaitis, tel. 8 689 57481 
5 -ojo -  Ramūnas Liutvinas, tel.  8 675 33471
6 -ojo -  Karolis Benesevičius, tel. 8 687 49524
7 -ojo -  Dalė Kerutienė, tel. 8 671 27164
8 -ojo  - laikinai Bendrijos pirmininkas

  Tikimės savininkų supratingumo, solidarumo ir mažiau skundų.

Dėkojame visiems suprantantiems bendruosius interesus ir laiku atsiskaitantiems su bendrija !          

Bendrijos valdyba           2019-05-27

Su Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  NARIŲ PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO protokolu galite susipažinti pas Bendrijos pirmininką adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius protokolo kopiją  atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ 

NARIŲ PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS (įvyko)

 

Kviečiame į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių pakartotinį susirinkimą, kuris vyks   2019 m. gegužės 17 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).

DARBOTVARKĖ:

1.          Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.

2.          Dėl valdymo organo rinkimo.

3.          Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos                        tvirtinimo.

4.          Dėl kitų bendrijos veiklai reikalingų dokumentų tvirtinimo.

5.          Kiti klausimai.

Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

  

Bendrijos valdybos pirmininkas                                                    Edmundas Kučiauskas

 2019-05-02

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Bendrijos įstatų 40.4 punktu,  apie  šį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą yra paskelbta Šakių rajono savivaldybės  interneto svetainėje www.sakiai.lt skyrelyje ,,Aktualijos" 

Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ 

NARIŲ EILINIS SUSIRINKIMAS

(įvyko, bet trūko kvorumo)

 

Kviečiame į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių eilinį susirinkimą, kuris vyks   2019 m. balandžio 30 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).

DARBOTVARKĖ:

1.          Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.

2.          Dėl valdymo organo rinkimo.

3.          Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos                        tvirtinimo.

4.          Dėl kitų bendrijos veiklai reikalingų dokumentų tvirtinimo.

5.          Kiti klausimai.

Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

  

Bendrijos valdybos pirmininkas                                                    Edmundas Kučiauskas

 2019-04-15

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Bendrijos įstatų 40.4 punktu,  apie  šį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą yra paskelbta Šakių rajono savivaldybės  interneto svetainėje www.sakiai.lt skyrelyje ,,Aktualijos"

NAUJA INFORMACIJA DĖL ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO


Atsižvelgdamas į mūsų prašymus, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras sudarė galimybes žaliąsias atliekas, medžių ir krūmų šakas, stambiagabarites atliekas  pristatyti į Šakių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, Sodų g. 15, Šakiai. Mob. tel, +370 659 91772

ARBA

Šakių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Naikių km. 2, (Šakių raj. sav. (prie uždaryto Šakių raj. sav. sąvartyno)

Naikių k., Lukšių sen., Šakių r., LT-71184

Mob. tel. +370 656 23868.


 Į aikštelę atvežamos šakos, krūmai, medžių kamienai, genėjimo atliekos, taip pat kelmai, turi būti sukapoti (susmulkinti) taip kad nebūtų ilgesni kaip 30 cm ir ne storesni kaip 40 cm.


Prašome sodininkų laikytis atliekų tvarkymo taisyklių,  tinkamai rūšiuoti atliekas, palaikyti tvarką prie konteinerių ir nešiukšlinti sodo teritorijoje.

Griežtai draudžiama į sode esamus konteinerius ir šalia jų mesti žaliąsias atliekas, medžių ir krūmų šakas, stambiagabarites atliekas.  

Nedeginkit, nemeskit kaimynui ar bet kur, manydami kad niekas nemato - teks sutvarkyti arba mokėti baudą  !

Už atliekų išmetimą joms nepritaikytose vietose yra BAUDŽIAMA pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.


SAUGOKIME GAMTĄ BEI GERBKIME SAVE IR APLINK ESANČIUS !!!


Bendrijos valdyba

2019-04-26 

NUO ŠIOL GALĖSIME SUDRAUSMINTI ,,LAKSTŪNUS" SODŲ KELIAIS !!

                                  Primename Kelių eismo taisykles 

XXI. EISMAS GYVENAMOJOJE ZONOJE

175. Pėstiesiems leidžiama vaikščioti važiuojamąja dalimi visoje gyvenamojoje zonoje, tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui. Gyvenamojoje zonoje pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

176. Gyvenamojoje zonoje draudžiama:

 važiuoti didesniu kaip 20 km/h greičiu; stovėti įjungus transporto priemonės variklį ilgiau, nei būtina paruošti transporto priemonę važiuoti (nuvalyti sniegą ir panašiai); palikti stovėti didesnės kaip 3,5 t didžiausiosios leidžiamosios masės krovininius automobilius, daugiau kaip 12 sėdimų vietų autobusus, taip pat traktorius, savaeiges mašinas ir jų priekabas; mokyti vairuoti; Transporto priemonės vairuotojas, įvažiuodamas į kelią iš gyvenamosios zonos, privalo duoti kelią juo artėjančioms transporto priemonėms.

Dėl kompostavimo dėžių ir atliekų tvarkymo

          UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras informuoja, kad viešojo pirkimo būdu nupirko 4500 kompostavimo dėžių, kurios bus NEMOKAMAI, pagal panaudos sutartis, išdalintos individualių valdų  ir sodininkų bendrijų sklypų savininkams. Vienai valdai bus išduodama po vieną kompostavimo dėžę, dėžės neišduodamos turintiems mokesčių už atliekų tvarkymą  įsiskolinimų.                                             Todėl ir mūsų sodininkų bendrijos nariai, norintys gauti žaliųjų atliekų kompostavimo dėžę, nuo 2019 m. kovo 1 dienos kviečiami su asmens tapatybės dokumentu atvykti į Šakiuose, Sodų g. 15 esančią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.                                                                                                                      Taip pat informuojame, kad laikinai (pavasario ir rudens mėnesiais kai yra klampūs keliai), atliekų išvežimo transportas į bendrijos teritoriją nevažiuos, visi mišriųjų atliekų konteineriai bus pastatyti prie Papartynų gatvės. Sklypų savininkai turintys individualius konteinerius, turi juos pastatyti prie Papartynų gatvės pagal esamą atliekų išvežimo grafiką. 

Prašome sodininkų laikytis atliekų tvarkymo taisyklių,  tinkamai rūšiuoti atliekas, palaikyti tvarką prie konteinerių ir nešiukšlinti sodo teritorijoje  (nedeginkit, nemeskit kaimynui ar bet kur, manydami kad niekas nemato - teks sutvarkyti arba mokėti baudą) !!!


Bendrijos valdyba

209-03-04 

Nuoširdžiai užjaučiame Birutę STAŠINSKIENĘ dėl tėvelio mirties

Bendrijos nariai ir valdyba
2018-11-23
Nuoširdžiai užjaučiame Valentiną Javarskienę dėl sūnaus mirties

Bendrijos nariai ir valdyba
2018-11-27
Kaip nutarta taip ir padaryta !!
    Nemažai sodininkų abejojo ir priekaištavo dėl 2018 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. 15 patvirtinto didesnio nei įprasta tikslinio įnašo - 15 Eur už kiekvieną sklypą. Tačiau kai šiandien pasimatė rezultatas, manome, daugelio rūpestis kur padedami jų pinigai atlėgs, o taip pat dauguma supras, kad toks sprendimas pasiteisino.
     Dėka kantrių ir pareigingų kvartalų seniūnų šiais metais iki rugsėjo pavyko surinkti žymiai daugiau lėšų nei ankstesniais metais (pernai 1590 Eur (panaudota 1172 Eur) , šiemet  surinkta 2490 Eur (išskyrus dar neatsiskaičiusį 5 kvartalą, ten yra ir daugiamečių skolininkų?).  Bet nuoskaudas dėl skolininkų sušvelnino Draugystės 5 g. sklypo Nr. 24 savininkas Jonas, kuris prisidėjo ženklia suma ir todėl į šią gatvę galėjome atvežti dar vieną reisą žvyro.
    Kaip susirinkimo nutarta taip ir padaryta. Bendrijos valdyboje apsvarstę keletą kelių remonto variantų ir įvertinę tiekėjų pasiūlytas žvyro, atvežimo ir išlyginimo kainas, priėmėme sprendimą pasirinkti vieną darbų vykdytoją, kuris už priimtiniausią kainą su savo technika kompleksiškai atliktų visus  kelių žvyravimo ir greideriavimo darbus.
  Spalio 2 d. pagal išankstinį susitarimą su pasirinktu darbų vykdytoju, suorganizavome 10 reisų žvyro  atvežimą (250 tonų)  ant visų penkių gatvių ir išlyginimą greideriu. 
 Dėkojame visiems sodininkams laiku atsiskaičiusiems su bendrija, tikimės skolingieji ims rūpintis ne tik savo bet ir visos bendrijos reikalais ir pilnai atsiskaitys su bendrija.

Nuoširdžiai dėkoju valdybos nariui Algimantui Dailidei už visokeriopą pagalbą, pasiūlymus, darbus su ,,šiūpėle" ir visiems supratingai ir geranoriškai prisidedantiems prie bendrijos gerovės.

Bendrijos pirmininkas         Edmundas Kučiauskas
2018-10-02

DĖMESIO !!!

   Pagal nustatytą tvarką iki rugpjūčio 1 d. su bendrija atsiskaitė 1, 2, 3, 4, 7 kvartalų sodininkai. 
Dar ne visi sodininkai atsiskaitė 5, 6, ir 8 kvartaluose.
Todėl prašytume neatsiskaičiusius nedelsti ir rasti būdus  pilnai atsiskaityti su bendrija  (internetu, susitarus telefonu pas seniūnus, pas pirmininką) !!!

    Visiems sklypams = 15 Eur

Dėkojame visiems sodininkams už supratingumą ir atsiskaitymą laiku ! 
Labai dėkojame kvartalų seniūnams už jų kantrumą ir bendrijos interesų gynimą bendraujant su sodininkais,  taip pat už pastangas, atsakingumą, aukojamą laiką renkant mokesčius.
               
Bendrijos valdyba           2018-08-08

Su mirtinai pavojingais augalais į kovą stojo gyventojai

Straipsnis laikraštyje Draugas 
2018-07-19
Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Nuotr. Jau keleri metai su Sosnovskio barščiais kovoja sodų bendrijos „Draugystė“ gyventojas Feliksas Šipaila – šias piktžoles kapoja, iškasa, baimindamasis, kad jos neįsiveistų jo sklype.

Sosnovskio barščiai priskirti prie agresyvių invazinių rūšių augalų. Jų draugija nėra patenkinti Šakių sodų bendrijos „Draugystė“ gyventojai. Jau keleri metai greta esančiame apleistame žemės plote veši ne tik usnys, bet ir pavojingi Sosnovskio barščiai. Kalbinti bendrijos gyventojai teigė, kad valdžia tą žemės plotą jau seniai užmiršusi, arčiausiai gyvenantys žmonės patys naikina šiuos augalus.

Tinkama aplinka
Šalia sodų bendrijos „Draugystė“ esantis apleistas žemės plotas – gera augavietė Sosnovskio barščiams. Šalia jų šiuo metu veši dar usnys ir kitos piktžolės. Tačiau Sosnovskio barščiai čia užgožę visus augalus, gerokai praaugę žmogaus ūgį. Pasak specialistų, šis augalas gali apnuodyti žmogaus kvėpavimo organus, eteriniai aliejai sukelia nudegimus. Labiausiai Sosnovskio barščiai pavojingi birželio-liepos mėnesiais, kai žydi. Be to, jie subrandina tūkstančius lengvai platinamų sėklų. Dėl to sodų bendrijos gyventojai itin sunerimę.
Valstybinėje žemėje – betvarkė
Apie tokią pavojingų augalų kaimynystę teiraujamės sodų bendrijos „Draugystė“ pirmininko Edmundo Kučiausko. Jis patikino, kad sodų bendrijos gyventojai apsipjauna savo teritorijas, tvarko sodų bendrijos teritorijos pakraščius, aplinką apie tvenkinius. 
„Seniūnijos darbininkai Siesarties pakrantes dar nušienauja, tačiau dirbančių šiame apleistame plote nesu jų matęs. Jis lieka lyg niekieno. Mes ten rankų kišti negalim, juk valstybinė žemė“, – kalbėjo E. Kučiauskas. 
Ši apleista teritorija ribojasi ir su garažų savininkų bendrijos „Žibintas“ (Papartynų g.) teritorija. Jos pirmininkas Algimantas Giedraitis aprodydamas teritoriją kalbėjo, kad už bendrijos teritorijos prasideda tikras šabakštynas: visur priaugę krūmų, pilamos įvairios šiukšlės, jis pasakojo, kad vienais metais šioje teritorijoje buvo padegtos šakos, laimei, gaisras neišplito. 
„Niekas šiame plote niekada nesitvarkė. Vieni usnynai ir krūmynai, manau, kad seniūnija turėtų rūpintis ir čia tvarkytis“, – svarstė A. Giedraitis.
Kovoja gyventojai
Arčiausiai apleistos aplinkos, kur auga Sosnovskio barščiai, sodų bendrijos gyventojas Feliksas Šipaila pasakojo, kad pernai su kaimynu patys kastuvais kapojo šiuos invazinius augalus. Anot jo, šios piktžolės iki galo nepavyksta jiems išnaikinti. Šiemet vėl priaugo, jie baiminasi, kad jau greit subręsiančios Sosnovskio barsčių sėklos gali pasklisti po jų sodą ir kitąmet sudygti. F. Šipaila pasakojo, kad, nukirtę piktžolę, ant augalo kelmo pylė net druskos. 
„Per kelerius metus ant tvenkinio kranto augusius kelis Sosnovskio barščių krūmus išnaikinom, kapojom augalus, kitus su šaknimis iškasėm. Pernai pabandėm ir likusiame plote dar išnaikinti. Užsimovėm gumines pirštines, su kaimynu Anatolijumi visą plotą iškapojom. Kaimyno visos rankos pūslėtos buvo. Šiemet vėl priaugo“, – kalbėjo F. Šipaila. 
Anot pašnekovo, apie šią problemą žino visi, tik niekas jos nesprendžia. Jis įsitikinęs, kad reikia Sosnovskio barščius šiuo metu naikinti, kol sėklos neišbyrėjo. 
Nieko nelaukęs iškirto
Po mūsų pokalbio, jau kitą dieną, F. Šipaila, nelaukdamas niekieno pagalbos, pasigalando kastuvą ir minėtame plote (Draugystės 1-oji g.) Sosnovskio barščius iškirto. Žmogus teigė, kad bent piktžolės šiemet neišbarstys sėklų.
Pasiteiravus Šakių seniūnijos seniūno Daliaus Jasevičiaus, ar jis žino, kad minėtas plotas yra toks apleistas, šis patikino, kad seniūnijos darbuotoją siuntė ir šis Sosnovskio barščius prieš porą savaičių kirto Šermukšnių gatvėje. 
„Čia yra vienas bendras didelis sklypas, prasidedantis nuo Siesarties, palei Šermukšnių gatvę. Siuntėm ten darbininką, pasižiūrėsiu artimiausiu metu, kiek iškirsta tų piktžolių. Šiuo metu tikrai negaliu pasakyti, kur ten kas yra“, – teigė seniūnas.

DĖMESIO !!!

   Iki rugpjūčio 1 d. sumokėkime mokesčius už 2018 metus !!!

    Visiems sklypams = 15 Eur

        Sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  narių susirinkimas  (2018 m. gegužės 28 d., protokolas Nr. 15) patvirtino metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir nustatė tokius mokesčius, jų dydžius  ir mokėjimo tvarką 2018 m.:

Visiems sklypų savininkams už kiekvieną sklypą mokesčių ir tikslinių įnašų suma = 15 Eur

Vienkartinis įnašas 145 Eur - statantiems namus, jei sugadinami keliai ar padaroma kt. žala.
 
Mokestis šiais metais šiek tiek didesnis, nes Bendrijos narių susirinkimas nutarė surinkti daugiau lėšų ir beveik visas skirti kelių gerinimui nes:
         susirinkimas svarstė Kelių remonto ir drenažo įrengimo sąmatas. Sąmatose apskaičiuota, kad rimtesniam kelių remontui (vidutinis žvyravimas, greideriavimas) lėšų poreikis kiekvienai gatvei yra nuo 2983 € iki 3268 €, todėl vieno sklypo tikslinis įnašas būtų apie 60 €. Kadangi per metus tokius įnašus surinkti dauguma nesutinka, o už pasiūlytą pirmą variantą - 30  mokestį balsavo tik trečdalis susirinkimo dalyvių, todėl  daugumos balsais patvirtintas antras variantas – kad kiekvieno sklypo savininko įnašas per metus būtų 15 €, įnašus rinkti įprasta tvarka, o atskiros gatvės remontui skirti tiek lėšų kiek toje gatvėje iš sklypų savininkų bus surinkta tikslinių įnašų. Jeigu savininkai prisidėtų didesniais tiksliniais įnašais, kelių remontui skirtume atitinkamai daugiau lėšų. 
        Drenažo įrengimui iš Draugystės 3 -ios g. lėšų poreikis sąmatoje yra 1200 €, tačiau susirinkimas nepritarė siūlymui tam naudoti bendrijos lėšas, todėl drenažo įrengimo darbai bus vykdomi jeigu suinteresuotų sklypų savininkai atskirai surinks papildomus tikslinius įnašus.  
Prašytume laikytis Bendrijoje nustatytos tvarkos, laiku pjauti žolę, nešiukšlinti. Už aplinkos apie atliekų konteinerius ir kitur tvarkymą praėjusiais metais sunaudota 215 Eur. Todėl šiais metais keliams bus skirta 215 Eur mažiau. Nustatyti, kad žaliąsias atliekas sodininkai privalo tvarkyti patys – kompostuoti, šakas išvežti į žaliųjų atliekų priėmimo punktą (prie Zyplių).   
Tikimės savininkų supratingumo, solidarumo ir mažiau skundų.
         Prašytume pirmenybę teikti atsiskaitymui elektronine bankininkyste pervedant pinigus į Bendrijos sąskaitą banke (Gavėjas: Šakių sodininkų bendrija ,,Draugystė“, gavėjo sąskaitos Nr.  LT677300010002581281, gavėjo kodas 191221949).

Mokesčius galima mokėti grynaisiais pinigais kvartalų seniūnams arba bendrijos pirmininkui.
  Mokesčius ir skolas iki 2018-08-01 renka šie įgaliotieji kvartalų seniūnai: 
1 -ojo  -  Pranas Kaminskas, tel. 8 620 46300
2 -ojo -  Janina Juškienė, tel. 8 698 88573
3 -ojo -  Audronė Adomaitienė, tel. 8 682 29608
4 -ojo -  Antanas Merčaitis, tel. 8 689 57481 
5 -ojo -  Ramūnas Liutvinas, tel.  8 675 33471
6 -ojo -  Algimantas Karūnaitis, tel. 8 644 32098; 8 345 53245
7 -ojo -  Dalė Kerutienė, tel. 8 671 27164
8 -ojo  - Romas Matusevičius, tel. 8 60711066

 Dėkojame visiems suprantantiems bendruosius interesus ir laiku atsiskaitantiems su bendrija !
               
Bendrijos valdyba           2018-06-01

BENDRIJOS NARIŲ PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS  !!!

(Jau įvyko)

 

Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių pakartotinį susirinkimą, kuris vyks 2018 m. gegužės 28 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).

DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.

2.     Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3.      Einamieji klausimai.

 Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

 Bendrijos valdyba                                                                     2018-05-12

DĖMESIO !

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas gyventojams, norintiems susitvarkyti prisijungimo prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų dokumentus, jų kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 10 val. UAB ,,Šakių vandenys" lauks inžinierius Andrius Jakštys (tel. 8 610 14741).

● 
Pastebėjus gedimą vandens tiekimo ar nuotekų tinkluose, prašome apie tai pranešti avarinei tarnybai telefonu 60074 arba 862022274. Avarinė tarnyba dirba visą parą.

BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS  !!! 

    Kviečiame Jus į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių eilinį susirinkimą, kuris vyks 2018 m. gegužės 11 d.  18.00 val. soduose Draugystės 3 -ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
2. Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
3. Einamieji klausimai (vidaus kelių, teritorijos, sklypų, atliekų tvarkymas ir kiti).

Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos internetiniame puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).
Nesusirinkus kvorumui, bus rengiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės 28 d. 18.00 val. toje pačioje vietoje ir pagal tą pačią darbotvarkę.

Bendrijos valdyba                                                                  
   2018-04-24

Truputį supykusio bendrijos pirmininko ir tvarkingų sodininkų pranešimas
Prašytume tvarkytis savo soduose kaip nurodyta vidaus tvarkos taisyklėse, skelbimuose ir Įstatuose.
Apleistų sklypų savininkams gręsia pranešimas augalų apsaugos inspekcijai, o šiukšlinantiems prie konteinerių ir kitur - bendrijos arba aplinkosaugininkų bauda (nuo 50 iki 600 Eur). 
Kaip manote, kiek gali turėti kantrybės jūsų šiukšlynus už dyką tvarkantis pirmininkas ir vienas kitas pagalbininkas. Taigi, už šakų ir šiukšlynų sutvarkymą šiais metais jau turime sąskaitą už 200 Eur (jaučiame šita suma per metus dar didės, nes šiukšlių vis randame) kuriuos pridėsime prie sekančių metų mokesčių.
Šakas sukrovusiems ne vietoje - perspėjimas ir bauda (kandidatai - 2 g.  sklypų Nr. 28 ir Nr. 30 savininkai ir kai kurie kiti).

Bendrijos pirmininkas
2017-06-13

PRIEŠ
                    PO

Pranešame, kad PAGAL NAUJĄ TVARKĄ, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ DAUGIAU NEBUS (naikinama paslauga), 


KOPMPOSTUOKITE ATLIEKAS SAVO SODE

 ŠAKAS TAIP PAT NEPRIIMAME, REIKIA IŠSIVEŽTI Į ATLIEKŲ AIKŠTELĘ (PRIE LUKŠIŲ) ARBA SUSITVARKYTI SAVO SODE, ARBA BRANGIAI SUSIMOKĖTI UŽ ATVEŽTĄ DIDĮJĮ KONTEINERĮ ARBA UŽ ŠIUKŠLINIMĄ.

KITAS ŠIUKŠLES MESKIME KUR JOMS SKIRTA !

 

ATEIS LAIKAS - ŠIUKŠLINTOJUS IŠSIAIŠKINSIME !


Prašome sodininkų laikytis atliekų tvarkymo taisyklių,  tinkamai rūšiuoti atliekas, palaikyti tvarką prie konteinerių ir nešiukšlinti sodo teritorijoje  (nemeskit kaimynui ar bet ką ir bet kur, manydami kad niekas nemato - teks sutvarkyti arba mokėti baudą) !!!

Ačiū visiems pareigingiems ir besirūpinantiems Bendrijos reikalais!    


Prašome laikytis gyvūnų laikymo ir auginimo taisyklių!

 Sodininkai dažnai piktinasi dėl  šunų ekskrementais  teršiamos aplinkos soduose, gyvūnų laikymo ir auginimo taisyklių nesilaikymo.

         Visiems primename Yra Šakių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d sprendimu Nr.T-90 patvirtintos Gyvūnų globos ir laikymo taisyklės.       

Pagrindinės taisyklių nuostatos: 

1.     Gyvūnų laikytojai privalo garantuoti, kad gyvūnų ir pavojingų šunų auginimas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų, nedarys žalos aplinkai.        

2.  Šunų savininkai, vedžiodami šunis, privalo turėti reikiamas priemones ekskrementams surinkti;  (Aplinkos ministro 2013-06-21 įsakyme Nr. D1-456 nustatyta, kad ekskrementų netvarkymas paliekant juos aplinkoje prilyginamas nepavojingų atliekų išmetimui, o pagal neseniai įsigaliojusią tvarką net ir už patį mažiausią į aplinką išmestų nepavojingų atliekų kiekį pažeidėjas turi sumokėti ne mažiau kaip 500 litų baudą).

3.  Sodininkų bendrijų ir atvirosiose atskirų privačių statinių valdose šunys turi būti pririšti arba uždaryti ne žemesniuose kaip 1,5 m aukščio aptvertuose voljeruose.

4.     Uždaroje savininko valdoje, kur šunys nepririšti, prie įėjimo į valdą (išskyrus namus, butus) turi būti telefonspynė bei pakabintas įspėjamasis ženklas ir užrašas (ženklas − baltas 25 cm kraštinių ilgio trikampis su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis, užrašas − „Palaidas šuo“). Nakties metu šis ženklas turi būti apšviestas.

5.  Viešosiose vietose šunis galima vedžioti tik su pavadėliu ir antsnukiu bei registracijos žetonu, pritvirtintu prie apykaklės. Šunis gali vedžioti asmenys sulaukę 16 metų. Šunis su antsnukiu galima paleisti bėgioti savivaldybės administracijos įrengtose vedžiojimo aikštelėse arba nustatytose tam vietose. Šunys neturi kelti grėsmės praeiviams, esant pašalinių žmonių − pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 m, jeigu viešoje vietoje šalia šunų nėra šeimininkų, gyvūnai laikomi benamiais;

6. Gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytų higienos normų. HN-33-2001 „Akustinis triukšmas“. Ekvivalentinis garso lygis 40 dBA - nuo 7.00 val. iki 23.00 val. ir 30 dBA - nuo 23.00 val. iki 7.00 val.).

         Už šių taisyklių pažeidimus taikoma atsakomybė, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnį (Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą iki 2000 litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo (priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio), remiantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Bendrijos valdyba